Fylkesmenn skal teikne nye kommunekart

Lars Sponheim og deira fylkesmennene kan få eit sterkare mandat av kommunalminister Jan Tore Sanner.Lars Sponheim og deira fylkesmennene kan få eit sterkare mandat av kommunalminister Jan Tore Sanner.

Stortingsfleirtalet gir norske fylkesmenn i oppdrag å utarbeide nye kommunekart for sine fylke.

 

Det kjem fram i innstillinga frå kommunalkomiteen til kommuneproposisjonen som vart debattert i Stortinget tysdag.

– Vi meiner det er behov for eit klarare mandat for fylkesmenn når dei drøftar kommunesamanslåingar i sitt fylke, seier Helge André Njåstad (Frp), som er leiar i kommunalkomiteen.

Fylkesmennene skal legge fram forslag til ny kommunestruktur seinast hausten 2016.

Arbeidarpartiet, SV og Senterpartiet er ikkje med på forslaget. Dei foreslår å fjerne fristen for kommunale vedtak som er sett til 1. juli neste år. (©NPK)

Utskrift E-post