Opplæring i nynorsk for vaksne framandspråklege

Illustrasjonsfoto: Colourbox Illustrasjonsfoto: Colourbox

Her finn du læremiddel i nynorsk for framandspråklege – og oversikt over kva kommunar som tilbyr opplæring i nynorsk for vaksne innvandrarar.

 

Ressursar og informasjon på ulike nettsider:

Nasjonalt fagorgan på kompetansepolitikk (VOX) har ansvar for å skaffa nye læreverk på nynorsk. Det er òg VOX som har ansvar for norskopplæringa for vaksne innvandrarar, og dei har ansvar for å etterutdanna lærarar. Sjå oversikt over læremiddel på nynorsk her og les meir her!

Nynorsksenteret har laga eit oversyn over lærebøker, læremiddel og skjønnlitteratur på nynorsk for born og vaksne.

Språkrådet: Norskopplæring for vaksne innvandrarar

Norsksidene – kjelde til kunnskap

Ny i Norge

Sjå òg kampanjen til Noregs Mållag, NyNorsk!

Lexin-ordbøker på nettet: http://lexin.udir.no/

Her er nynorskkommunane som har vedtatt å gi opplæring i nynorsk for vaksne innvandrarar:

ROGALAND

Hjelmeland
Suldal
Vindafjord

HORDALAND
Fitjar
Granvin
Jondal
Kvam
Kvinnherad
Stord
Sveio
Ullensvang
Vaksdal

SOGN OG FJORDANE
Askvoll
Aurland
Balestrand
Bremanger
Eid
Fjaler
Førde
Gaular
Gloppen
Gulen
Jølster
Hornindal
Hyllestad
Høyanger
Leikanger
Luster
Naustdal
Sogndal
Solund
Stryn
Årdal

MØRE OG ROMSDAL
Giske
Hareid
Herøy
Sande
Ulstein
Vanylven
Volda
Ørsta

TELEMARK
Nissedal

Opplæring på både nynorsk og bokmål:

Vik
Lærdal
Eidfjord
Ulvik

Sjå elles oversikta til Noregs Mållag.

Utskrift E-post