Kommune-svar gler Sanner

Jan Tore Sanner gler seg over at fleire ønskjer kommunesamanslåing. Her frå folkemøte om kommunesamanslåinga i Sunnhordland. Førebels har ingen kommunar slått seg saman i denne regionen. Foto: Svein Olav LangåkerJan Tore Sanner gler seg over at fleire ønskjer kommunesamanslåing. Her frå folkemøte om kommunesamanslåinga i Sunnhordland. Førebels har ingen kommunar slått seg saman i denne regionen. Foto: Svein Olav Langåker

Fleire enn før er positive til kommunesamanslåingar, viser ei undersøking som kommunalminister Jan Tore Sanner (H) legg fram denne veka.

Sanner har gode dagar. I helga avviste regjeringspartnar Frp eit forslag under landsmøtet om å seia nei til all kommune-tvang. Så kan han sjølv visa til ei undersøking i kommuneproposisjonen som fortel at folk ser lysare enn før på samanslåingar.

– Undersøkinga stadfestar inntrykket mitt frå reiser på kryss og tvers i dette landet. Folk aksepterer at vi må ha sterkare kommunar, seier Sanner til NTB.

Institutt for samfunnsforskning har over tid kartlagt haldningane befolkninga har til kommunesamanslåingar. I 2003 sa 48 prosent av dei spurde nei til å redusera talet på kommunar. I 2007 var talet 49,6 prosent, men så fall delen til 40 prosent i 2011 og 31,7 prosent i 2015.

Den seinaste undersøkinga som blei utført etter kommunevalet i 2015, viser at 53,8 prosent av dei spurde vil redusera talet på kommunar, mens 31,7 altså ønskte å ta vare på så mange kommunar som vi har i dag.

Undersøkinga viser eller at interessa blant veljarane for kommunereforma er større enn for politikk generelt. Interessa er størst blant innbyggjarane i små kommunar med færre enn 5.000 innbyggjarar. (©NPK)

Utskrift E-post