Blir ressurssenter for vaksenopplæring på nynorsk

Mali Åm jobbar som inspektør ved Ulstein kompetansesenter, og har jobba for å få nynorske læremiddel for vaksne innvandrarar heilt sidan den første lærarjobben ho hadde i Solund i Sogn i 1999.Mali Åm jobbar som inspektør ved Ulstein kompetansesenter, og har jobba for å få nynorske læremiddel for vaksne innvandrarar heilt sidan den første lærarjobben ho hadde i Solund i Sogn i 1999.

Ulstein kompentansesenter blir ressurssenter for vaksenopplæringssentra som nettopp har begynt å undervise på nynorsk, eller som vurderer å gå over frå bokmål til nynorsk.

 

Ulstein kompetansesenter har dette skuleåret fått 100.000 kroner av Kompetanse Norge for å vere eit ressurssenter for vaksenopplæringssentra som nettopp har begynt å undervise på nynorsk, eller som vurderer å gå over frå bokmål til nynorsk.

Mali Åm jobbar som inspektør ved Ulstein kompetansesenter, og har jobba som norsklærar for innvandrarar på heiltid sidan ho flytta til Ulstein i 2002.

– Her på Søre Sunnmøre var det eit godt samarbeid mellom vaksenopplæringssentra, og vi var fleire som ønska å kunne undervise på nynorsk. Vi tok mellom anna kontakt med diverse forlag og med Aasentunet, fortel ho til LNK.no.

Har undervist innvandrarar på nynorsk i 15 år

I 2003 kom læreverket NynorskPluss med Bjørg Sandal frå Gloppen som redaktør.

– Vi i Ulstein og nabokommunane har drive norskopplæringa for vaksne innvandrarar på nynorsk sidan den tid.

Det er den lange erfaringa og engasjementet som har vore grunngjevinga for at Ulstein kompetansesenter no har fått dette oppdraget frå Kompetanse Norge.

– Kva tenkjer du om læremiddelsituasjonen slik den er no?

– Då vi starta med å undervise på nynorsk, var læreverket berre på data og internett og pc-ane var ein del tregare enn i dag. Dette var krevjande for lærarane og deltakarane, fortel Mali Åm.

Dei siste åra har fleire forlag kome på bana, og no er det parallelle læreverk til alle nivå.

– Det siste vi ventar på er eit nyskrive alfabetiseringslæreverk som skal kome i 2019. Det har aldri vore så mange læreverk tilgjengelege som no.

Foto: ColourboxFoto: ColourboxTre nye læreverk på nynorsk

Då ho fekk vite at dei kom til å få støtte frå Kompetanse Norge, gjekk dei til innkjøp av dei 3 nye læreverka som kom hausten 2017.

– Vi har såleis testa ut det meste av det som finst, og det er mykje bra, understrekar Åm.

På kva måte kan de gi støtte til andre vaksenopplæringssenter?

– Vi har lang erfaring med å undervise nynorsk på alle spor og nivå, og kan dele tips og erfaringar frå klasserommet. I tillegg håpar eg vi kan bygge opp eit nettverk av opplæringsstadar og lærarar som underviser på nynorsk. På den måten vil vi kunne kople saman senter som er like eller nære.

– No er det på tide å gå over til nynorsk

– Kva råd vil du gi til nynorskkommunar som enno underviser vaksne innvandrarar på bokmål?

– No er tida til å gå over frå bokmål til nynorsk. Ta kontakt med oss eller andre opplæringsstader som underviser på nynorsk. Hospiter, sjå på læreverka og snakk med lærarane og skuleleiinga.

Gå til temasidene våre: Nynorsk for vaksne innvandrarar

Utskrift E-post