Over 1200 på Vinje-jubileet i helga

 Festkveld med Aasmund Nordstoga. Foto: Signe Marie Kittelsaa Festkveld med Aasmund Nordstoga. Foto: Signe Marie Kittelsaa

– Det har vore ein overveldande respons frå publikum, og hovudmarkeringa i Vinje-jubileet blei ei god blanding av feiring og nytenking. Eg takkar den lokale arrangementskomiteen og alle dei gode hjelparane våre, seier leiar Jon Rikard Kleven i den nasjonale jubileumskomiteen for Vinje-jubileet.

 

Hovudmarkeringa i Vinje fredag–søndag samla over 1200 gjester på eit dusin arrangement med over 60 utøvarar og fleire titals frivillige.

Denne helga var det også store Vinje-arrangement andre stader. På Gran samla Gran Historielag og Gran bibliotek same helga fullt hus til seminaret «Aasmund Olavsson Vinje på nært hald». I Oslo opna Nasjonalbiblioteket utstillinga «Journalistikk – fridomens sjanger?» og publiserte alle kjende tekstar av Vinje i Drammens Tidende som e-bok.

Ikkje spørsmål om, men når Vinje-senteret kan opnast

Diktaren, journalisten, essayisten og folketalaren Aasmund Olavsson Vinje var fødd 6. april 1818 og døydde 30. juli 1870.

Vinje kommune tok i 2014 initiativet til ei nasjonal feiring, og hovudmarkeringa i Vinje blei gjennomført saman med Nynorsk kultursentrum. To nye bøker blei utgitt, Vinje kommune hadde kosta restaurering av Vinjestoga, og gjennom foredrag, samtalar og konsertar blei mange sider av Vinjes liv og verk dekte.

– På festmiddagen laurdag kveld forplikta både stortingspolitikarane frå Telemark og leiaren i hovudutvalet for kultur i Telemark fylkeskommune seg om Vinje-senteret for dikting og journalistikk, seier direktør Ottar Grepstad i Nynorsk kultursentrum.

– Det er ikkje lenger eit spørsmål om, men når Vinje-senteret kan opnast med eit komplett publikumstilbod.

Olav Nordstoga, Olav Vesaas og Ottar Grepstad i samtale om A.O. Vinje. Foto: Geir NetlandOlav Nordstoga, Olav Vesaas og Ottar Grepstad i samtale om A.O. Vinje. Foto: Geir Netland

Takkar Vinje kommune

Grepstad meiner Vinje kommune fortener stor takk for det ansvaret dei tek for å halde Vinjes forfattarskap i hevd.

– Berre på dette jubileet satsar Vinje kommune meir enn mange kommunar bruker på kulturtilbod eit heilt år, seier Grepstad.

Til no har det vore gjennomført meir enn 80 Vinje-arrangement mange stader i landet, og fleire hundre er under planlegging.

A.O. Vinje blir også festivalprofil under Litteratrurdagane i Vinje 24.–26. august.

– Der er meir å seie om Vinje. Han trakka veg i ei brytingstid med kunne, klokskap og vri, og det vonar vi vil prege festivalen, seier dagleg leiar Kristian W. Rantala i Vinje-senteret.

Utskrift E-post