Pirionkurs for barnehagar og småskular

Pirion-kurset rettar seg mot det pedagogiske personalet i barnehagane og har som føremål å auka refleksjonen kring barnehagen si rolle som kulturformidlar i det moderne mediesamfunnet.  Pirion-kurset leverer og innspel til det praktiske arbeidet i barnehagen.

Pirionkursa kan tilretteleggast for store og små grupper. Kontakt Svein Olav Langåker, telefon 948 75 365. Du kan òg lese meir om Pirionkursa på Pirion sine heimesider.

Utskrift E-post