LNK-kortet

Skriven av .

Alle tilsette og folkevalde i kommunar og organisasjonar som er med i LNK, kan med dette kortet få fordelar frå
Hotell Bondeheimen i Oslo og Hotell Hordaheimen i Bergen.

Utskrift