Heim Nyhende Målmannen Torolv Hesthamar er død

Målmannen Torolv Hesthamar er død

Torolv Hesthamar var ei drivkraft bak skipinga av Landssamanslutninga for nynorskkommunar (LNK).

Den tidlegare ordføraren i Ullensvang og målmannen Torolv Hesthamar døydde 7. mars, 92 år gamal.
 
Torolv Hesthamar vart fødd i Kinsarvik 6. september 1924. Jordbruksskulen gjekk han på Hesthamar i 1943. Han sat i heradsstyret i Ullensvang i 24 år (for Senterpartiet), av desse 16 år som ordførar (1976–1991). Han var mellom anna med på å kjempa fram aksept for å nytta «herad» i kommunenamn.
 
Ullensvang Mållag var han leiar for i perioden 1994–2004 og arbeidde då laget opp slik at det i 2003 hadde eit medlemstal på heile 254. Laget skipa til møte, konsertar og utstillingar, delte ut målprisar og gav ut bøker.
 
Hesthamar har vore medlem i styret for Hardanger Folkemuseum og Ullensvang Kunstlag og har gitt ut gardssoge. Han er ein populær kåsør, ordstyrar og skribent.
Hesthamar fekk Kongens fortenestemedalje i gull i 1999, vart heidersmedlem i Noregs Mållag i 2000, fekk Ullensvang Mållag sin målpris i 2008 og har fått Kommunenes Sentralforbund sitt heidersteikn.
 
– Torolv Hesthamar var målmann på sin hals, og har hatt veldig mykje å seia for nynorsken, mellom anna som ein av dei som var med på å stifta LNK, seier styreleiar i LNK og noverande ordførar i Ullensvang, Solfrid Borge.

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Google lovar nynorsk skriveprogram før skulestart

– Dette er ein stor siger for nynorskbrukarane og nynorskrørsla – og ein stor siger for regjeringa og stortingsfleirtalet som utfordra Google og andre...

Uroa for alle som skal læra nynorsk etter funn i ny undersøking

Over 23 prosent av rektorane i grunnskulen var ukjente med at det blir krav til at skriveprogram skal støtta både nynorsk og bokmål frå...

Stillingsutlysing: Vil du få til meir MÅL på Jæren?

Stillingsutlysing: Er du glad i målet ditt, nynorsk og vil få fleire til å gleda seg over dialekta si og nynorsken? Er du i tillegg...

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...