Heim Nyhende Fleire nøgde bibliotekbrukarar

Fleire nøgde bibliotekbrukarar

Meir synlege bibliotek er truleg hovudårsaka til fleire nøgde brukarar ifølgje leiar i Norsk Bibliotekforening, Ingeborg Rygh Hjorten.

Meir enn halvparten som er spurde i ei ny underøking utført av Sentio for Nationen, seier dei er godt nøgde med bibliotektilbodet der dei bur skriv Nationen. 25 prosent gir biblioteka toppkarakter, medan berre to prosent svarar at dei ikkje er nøgde der dei bur i det heile.

Hjorten meiner kulturutgreiinga til Anne Enger Lahnstein, der ho peika på biblioteka som ein viktig del av den kulturelle grunnmuren i Noreg, samstundes som biblioteka har vore systematisk nedprioritert og underfinansiert, har gjort at folk har fått opp auga for at biblioteka har vore sveltefora.

Kulturpolitisk talsmann i Høgre, Olemic Thommesen, seier til Nationen at han ikkje er overraska over tala. Ifølgje Thommesen er det mange gode bibliotek og bibliotekarar rundt om i landet, og eit grunnleggjande medvit om at biblioteka er viktige.
Ifølgje Thommesen handlar det om å innta ei rolle som aktiv kultur- og debattarena lokalt. For mange grender vert biblioteka den naturlege arenaen for kulturaktiviteter, som ikkje krev ei stor scene.

Dei mest nøgde brukarane finn ein på Sørlandet og i Telemark, syner undersøkinga. Generelt er folk i distrikta meir nøgde med bibliotektilbodet der dei bur enn folk i byane.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Programmet til landstinget til LNK i Sogndal 1.-2. juni 2023

Landssamanslutninga av nynorskkommunar ønskjer velkommen til landsting i Sogndal 1.-2. juni på Quality Hotel Sogndal. Landstinget til LNK blir arrangert annakvart år, og er ein...

– Eit svik mot nynorskelevane 

Utdanningskomiteen har no lagt fram innstillinga si til ny opplæringslov. Trass i tydelege krav frå alle hald om at læringsressursar som er utvikla til...

Nynorsk-tap på Stortinget: – Ekstremt skuffande

Utdanningskomiteen på Stortinget har i dag sagt nei til å sikre nynorske læringsressursar som er laga for skulen. – Det er heilt uforståeleg at fleirtalet...

Skriv nynorsk på nynorskdagen 12. mai

– Vi utfordrar alle i Noreg til å skrive nynorsk i dag. Nynorsk er for alle, og på nynorskdagen er det lov å prøve,...