Heim Nyhende 322 milliardar til samferdsle

322 milliardar til samferdsle

Regjeringa vil bruke 321,9 milliardar kroner til samferdsletiltak fram til 2019. I tillegg kjem 60 milliardar i bompengar, skriv Kommunal Rapport.

Regeringa la fram Nasjonal Transportplan i dag, fredag.

– Dei neste ti åra skal me bruke i alt 321,9 milliardar kroner over statsbudsjettet til utbygging, drift og vedlikehald av veg- og jernbanenettet og til tiltak i havner. Det er 100 milliardar kroner eller 45 prosent meir enn i førre Nasjonal transportplan, seier samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) til Kommunal Rapport.

Blant anna satsar regjeringa no på dobbeltspor på jernbanen frå Oslo til Lillehammer, Skien og Halden, samt opprustning av E6 fra nord til sør, E16 frå aust til vest og kyststamvegen frå Stavanger til Trondheim. 10 milliardar kroner er sett av til rassikring i perioden.

Førre artikkelFell utanfor
Neste artikkelVraka av redaktørforeininga

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...