Heim Nyhende Uroa for alle som skal læra nynorsk etter funn i ny undersøking

Uroa for alle som skal læra nynorsk etter funn i ny undersøking

Over 23 prosent av rektorane i grunnskulen var ukjente med at det blir krav til at skriveprogram skal støtta både nynorsk og bokmål frå hausten av.

– Manglande og for lite målretta informasjon kan føra til at mange elevar som skal læra nynorsk går glipp av den viktigaste språksigeren i den nye opplæringslova, seier Svein Olav B. Langåker, dagleg leiar i Nynorskkommunane (LNK).

Han viser til ei ny undersøking som Nynorskkommunane (LNK), Nynorsk kultursentrum og Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa har gjennomført.

Berre åtte prosent av rektorane er veldig nøgde med informasjonen frå Utdanningsdirektoratet om endringane i Opplæringslova som gjeld språk. 24 prosent er litt nøgde. Heile 52 prosent har inga meining om informasjonen frå Utdanningsdirektoratet.

444 rektorar i grunnskulen har svara på undersøkinga som er gjennomført i løpet av dei siste to vekene.

Viktig siger

Frå hausten vil den nye opplæringslova byrja å gjelda. Det blir no krav til at alle skriveprogram skal støtta offisiell rettskriving på nynorsk og bokmål. Endringa kom etter eit ordføraropprop støtta av 120 ordførarar.

– For alle elevane i skulen som skal læra seg nynorsk, så er dette ei svært viktig endring. Då skal det bli slutt på raude strekar under korrekt nynorsk, slik det har vore i mange av skriveprogramma som blir brukte i skulen i dag, seier senterleiar ved Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa, Synnøve Marie Sætre. Ho er uroa for at mange elevar no skal gå glipp av denne viktige nynorsksigeren.

52 prosent av rektorane som svara har sjekka at skriveprogramma som er brukte på skulen har støtte for bokmål og nynorsk. 37 prosent reknar med at dei har det.

Treng gode rutinar

Mange av pcane, programma og læremidla som elevane i dag bruker, har bokmål eller engelsk som standard innstilling.

Berre 17 prosent av rektorane seier seg heilt samde i at dei har gode rutinar som blir følgd opp for å jamleg sjekka om elevmaskinene og læremidla har dei rette språkinnstillingane. 52 prosent seier seg delvis samde i dette. 11 prosent har ingen rutinar for dette i det heile.

– For at nynorskelevane skal få møta språket sitt, er dei avhengige av at kommunane og skulane passar på at elevane får møta språket sitt digitalt utan at dei må skifta til nynorsk kvar gong. Då er det trong for gode rutinar, understrekar Synnøve Marie Sætre. Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa har laga ein rettleiar som skal hjelpa skulane å ha kontroll på språkinnstillingane.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Google lovar nynorsk skriveprogram før skulestart

– Dette er ein stor siger for nynorskbrukarane og nynorskrørsla – og ein stor siger for regjeringa og stortingsfleirtalet som utfordra Google og andre...

Uroa for alle som skal læra nynorsk etter funn i ny undersøking

Over 23 prosent av rektorane i grunnskulen var ukjente med at det blir krav til at skriveprogram skal støtta både nynorsk og bokmål frå...

Stillingsutlysing: Vil du få til meir MÅL på Jæren?

Stillingsutlysing: Er du glad i målet ditt, nynorsk og vil få fleire til å gleda seg over dialekta si og nynorsken? Er du i tillegg...

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...