Heim Nyhende Google lovar nynorsk skriveprogram før skulestart

Google lovar nynorsk skriveprogram før skulestart

Dagleg leiar i LNK, Svein Olav Brandtzæg Langåker. Foto: Magne Langåker

– Dette er ein stor siger for nynorskbrukarane og nynorskrørsla – og ein stor siger for regjeringa og stortingsfleirtalet som utfordra Google og andre gigantar med å lovfesta krav til at skriveprogram i skulen skal støtta nynorsk, seier dagleg leiar i Nynorskkommunane (LNK), Svein Olav B. Langåker.

Frå hausten av, når den nye opplæringslova blir innført, blir det eit krav om at alle skriveprogram som blir brukte i skulen skal støtta både nynorsk og bokmål. Ifølgje ei undersøking LNK har gjennomført, er det i dag mange skular som bruker skriveprogram som vil bli ulovlege å bruka dersom ikkje produsentane sjølv gjer endringar slik at programma følgjer offisiell rettskriving for både nynorsk og bokmål.

I dag kan fleire som skal bruker Google dokumenter og andre skriveprogram oppleva at dei får raude strekar under korrekt nynorsk og ingen feil der ein skriv feil.

Lovar å følgja lova

Sondre Ronander, kommunikasjonssjef for Google i Noreg og Finland, lovar no at tenestene til Google vil følgja lova.

– Våre tenester kjem til å oppfylla krava frå ny opplæringslov før skulestart, skriv han til LNK i ein e-post.

Lang kamp

Nesten éin av fire grunnskular bruker i dag mest Google sitt skriveprogram til skulearbeid. Mange skular og kommunar har vore usikre på om dei skulle byta til andre skriveprogram for å følgja lova.

108 ordførarar skreiv i 2021 eit brev til Google der dei bad om at mykje brukte program i skulen kom på nynorsk. Og gjennom fleire år har LNK og nynorskrørsla elles tatt til orde for å få inn eit krav om støtte for nynorsk i skriveprogram som er brukte i skulen.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Google lovar nynorsk skriveprogram før skulestart

– Dette er ein stor siger for nynorskbrukarane og nynorskrørsla – og ein stor siger for regjeringa og stortingsfleirtalet som utfordra Google og andre...

Uroa for alle som skal læra nynorsk etter funn i ny undersøking

Over 23 prosent av rektorane i grunnskulen var ukjente med at det blir krav til at skriveprogram skal støtta både nynorsk og bokmål frå...

Stillingsutlysing: Vil du få til meir MÅL på Jæren?

Stillingsutlysing: Er du glad i målet ditt, nynorsk og vil få fleire til å gleda seg over dialekta si og nynorsken? Er du i tillegg...

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...