Heim Nyhende A, ikkje å i Sandnes

A, ikkje å i Sandnes

Kultur- og oppvekstutvalet i Sandes har bestemt at gatenamn i bestemt form skal heite “gata” og ikkje “gatå”, slik mellom andre mållaget i Sandnes ønskte.

Overordna reglar frå Kultur- og kyrkjedepartementet seier at stadsnamn i hokjønn som ein hovudregel skal ha a-ending, men at det er rom for eit visst lokalt skjønn. Før jul 2008 bad kultursjefen i Sandnes bydelsutvala uttale seg om kva praksis ein ønskte å leggje seg på i framtida, a-endingh eller å-ending, og 70 prosent av bydelsutvala gav uttrykk for at dei ønskte å-ending, melder Stavanger Aftenblad. Sandnes mållag har og gitt uttrykk for at dei ønskjer å-ending som hovudform.

I kultur- og oppvekstutvalet sitt møte måndag 16. mars landa likevel utvalet på eit vedtak om at a-ending framleis skal vere hovudregel, men at å-ending kan brukast viss det er særlege grunnar som talar for det.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...