Heim Nyhende A, ikkje å i Sandnes

A, ikkje å i Sandnes

Kultur- og oppvekstutvalet i Sandes har bestemt at gatenamn i bestemt form skal heite “gata” og ikkje “gatå”, slik mellom andre mållaget i Sandnes ønskte.

Overordna reglar frå Kultur- og kyrkjedepartementet seier at stadsnamn i hokjønn som ein hovudregel skal ha a-ending, men at det er rom for eit visst lokalt skjønn. Før jul 2008 bad kultursjefen i Sandnes bydelsutvala uttale seg om kva praksis ein ønskte å leggje seg på i framtida, a-endingh eller å-ending, og 70 prosent av bydelsutvala gav uttrykk for at dei ønskte å-ending, melder Stavanger Aftenblad. Sandnes mållag har og gitt uttrykk for at dei ønskjer å-ending som hovudform.

I kultur- og oppvekstutvalet sitt møte måndag 16. mars landa likevel utvalet på eit vedtak om at a-ending framleis skal vere hovudregel, men at å-ending kan brukast viss det er særlege grunnar som talar for det.

NYNORSK INSPIRASJON

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

MEST LESE

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Nynorskhuset: Det nye, nynorske fyrtårnet

Denne helga opnar Nynorskhuset i Førde. Målet er rett og slett å bli eit nasjonalt kraftsentrum for språk og kultur. – Sogn og Fjordane er...

Nynorskbrukarar flest kjenner seg aksepterte og stolte – men 1 av 6 har fått negative tilbakemeldingar det siste året

Over 16 prosent av nynorskbrukarane har fått negative tilbakemeldingar for språkbruken sin det siste året. To tredjedelar av nynorskbrukarane er heilt einige i at dei...

Slutten for Ålesund som nynorskkommune: – Frykteleg synd

Ålesund har vore den største nynorskkommunen i landet sidan 2019. No vil det nyvalde fleirtalet i kommunestyret at kommunen skal bli språknøytral. Det skriv NRK...