Heim Nyhende A, ikkje å i Sandnes

A, ikkje å i Sandnes

Kultur- og oppvekstutvalet i Sandes har bestemt at gatenamn i bestemt form skal heite “gata” og ikkje “gatå”, slik mellom andre mållaget i Sandnes ønskte.

Overordna reglar frå Kultur- og kyrkjedepartementet seier at stadsnamn i hokjønn som ein hovudregel skal ha a-ending, men at det er rom for eit visst lokalt skjønn. Før jul 2008 bad kultursjefen i Sandnes bydelsutvala uttale seg om kva praksis ein ønskte å leggje seg på i framtida, a-endingh eller å-ending, og 70 prosent av bydelsutvala gav uttrykk for at dei ønskte å-ending, melder Stavanger Aftenblad. Sandnes mållag har og gitt uttrykk for at dei ønskjer å-ending som hovudform.

I kultur- og oppvekstutvalet sitt møte måndag 16. mars landa likevel utvalet på eit vedtak om at a-ending framleis skal vere hovudregel, men at å-ending kan brukast viss det er særlege grunnar som talar for det.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Google lovar nynorsk skriveprogram før skulestart

– Dette er ein stor siger for nynorskbrukarane og nynorskrørsla – og ein stor siger for regjeringa og stortingsfleirtalet som utfordra Google og andre...

Uroa for alle som skal læra nynorsk etter funn i ny undersøking

Over 23 prosent av rektorane i grunnskulen var ukjente med at det blir krav til at skriveprogram skal støtta både nynorsk og bokmål frå...

Stillingsutlysing: Vil du få til meir MÅL på Jæren?

Stillingsutlysing: Er du glad i målet ditt, nynorsk og vil få fleire til å gleda seg over dialekta si og nynorsken? Er du i tillegg...

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...