Heim Nyhende Auka valfridom og sterkare klasseleiing

Auka valfridom og sterkare klasseleiing

Den nye stortingsmeldinga for ungdomstrinnet legg opp til at ungdomsskuleelevane skal få meir praktisk undervising og høve til auka valfridom i skulekvardagen.

Meldinga er den første for ungdomstrinnet på mange år, og regjeringa legg opp til at elevane i større grad skal kunne velja fag. I 2012 vil dei få 1,5 timar i veka med valfag. Innan 2014 skal det aukast til 4,5 timar, og elevane skal kunne velja mellom 10-12 ulike fag. Forsøka som har vore med arbeidslivsfag, skal også utvidast i åra framover.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen har dessutan teke ønsket om meir variert og praktisk undervisning ad notam, og legg mellom anna opp til meir virtuell opplæring i matematikk, som saman med lesing er faget det skal satsast sterkast på framover.

Det er ikkje berre elevane sin kvardag som vil bli endra som følgje av den nye stortingsmeldinga. Det skal også satsast på å gjera lærarane til betre klasseleiarar gjennom eit eige femårsprogram for klasseleiing. Strategien for å betra klasseleiinga inneber mellom anna tydeleg formidling av prioriterte mål, bruk av indikatorar for å følgja opp resultat og samarbeid med lokale høgskular som kan gi fagleg støtte.

Det er ikkje sagt noko nytt om sidemålsundervisning i stortingsmeldinga, men det står at det i den nye læreplanen, som skal vera ferdig i 2014, tydeleg skal definerast kva krav som vert stilte til hovudmål og sidemål. Stortingsmeldinga seier også at sidemålsundervisninga bør ha andre grunngjevingar enn dei reint språkpolitiske.

 

 

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Ingvild Bryn får nynorskprisen for journalistar

Ingvild Bryn er for mange sjølve nynorskrøysta. Etter ei særs variert karriere i NRK kan ho no også smykke seg med tittelen som vinnar...

Lærarutdanningane må ta språkansvar

Lærarutdanningane skal utdanne lærarar for heile landet, og då må alle lærarstudentar, uavhengig av fag, rustast til å vere lærarar i nynorske klasserom. Lærarutdanningane er...

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...