Heim Nyhende Auka valfridom og sterkare klasseleiing

Auka valfridom og sterkare klasseleiing

Den nye stortingsmeldinga for ungdomstrinnet legg opp til at ungdomsskuleelevane skal få meir praktisk undervising og høve til auka valfridom i skulekvardagen.

Meldinga er den første for ungdomstrinnet på mange år, og regjeringa legg opp til at elevane i større grad skal kunne velja fag. I 2012 vil dei få 1,5 timar i veka med valfag. Innan 2014 skal det aukast til 4,5 timar, og elevane skal kunne velja mellom 10-12 ulike fag. Forsøka som har vore med arbeidslivsfag, skal også utvidast i åra framover.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen har dessutan teke ønsket om meir variert og praktisk undervisning ad notam, og legg mellom anna opp til meir virtuell opplæring i matematikk, som saman med lesing er faget det skal satsast sterkast på framover.

Det er ikkje berre elevane sin kvardag som vil bli endra som følgje av den nye stortingsmeldinga. Det skal også satsast på å gjera lærarane til betre klasseleiarar gjennom eit eige femårsprogram for klasseleiing. Strategien for å betra klasseleiinga inneber mellom anna tydeleg formidling av prioriterte mål, bruk av indikatorar for å følgja opp resultat og samarbeid med lokale høgskular som kan gi fagleg støtte.

Det er ikkje sagt noko nytt om sidemålsundervisning i stortingsmeldinga, men det står at det i den nye læreplanen, som skal vera ferdig i 2014, tydeleg skal definerast kva krav som vert stilte til hovudmål og sidemål. Stortingsmeldinga seier også at sidemålsundervisninga bør ha andre grunngjevingar enn dei reint språkpolitiske.

 

 

 

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Kan nokon snart skru av internett?

Internett har tatt kontroll over norske klasserom. Vi må endre den digitale skulekvardagen. Internett har kome for å bli. Det opnar verda og både spreier...

Høgre vil svekkje nynorsken for å styrkje ungdomsskulen

– Ungdomsskulereforma til Høgre er eit dårleg skjult åtak på nynorsken, seier leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge. Høgre vil fjerne karakteren i skriftleg...

Jorid Lekve Eide blir ny arenaleiar ved Haugesenteret

Jorid Lekve Eide er tilsett som ny arenaleiar ved Haugesenteret i Ulvik. Ho tek over etter Geir Netland som etter 10 år i stillinga...

Aina Basso er årets festivalforfattar på Falturiltu

Aina Basso har turnert landet rundt med spennande formidlingar og til hausten vil Falturiltu løfta fram heile forfattarskapen hennar under årets tema: FAKTISK og...