Heim Nyhende Austrheim kommune fekk pris for Beste eKommune 2014

Austrheim kommune fekk pris for Beste eKommune 2014

Austrheim kommune prisen for Beste eKommune 2014 i klassen kommunar under 5000 innbyggarar.

 

KS har kartlagt korleis det står til med digitaliseringa i kommunesektoren, dei med flest poeng innanfor fire kategoriar har blitt «Beste eKommune 2014». Prisen har blitt delt ut av KS sidan 2006, og frå 2011 blei prisen til kommunane tredelt basert på innbyggartal.

– Det var for å yta gode, men små kommunar rettferd, sa Trude Andresen, direktør for KS forskning, innovasjon og digitalisering då hun delte ut årets pris.

Prisen er basert på eit grundig heilskapsbilete, der kommunane blant anna har svara på om dei har oppnådd måla i  Digitaliseringsstrategien fra KS.

Dei andre vinnarane av årets pris for Beste eKommune er Bergen, Oppland og Lyngdal.

Digitale skilje
– Det er framleis strekk i laget. Det går framover, men vi går ikkje i samla flokk, sa Andresen. Kartlegginga har 500 oppnåelege poeng. Den beste kommunen har 84 prosent måloppnåing, medan den kommunen med lågaste score har fått 18,5 prosent. For fylkeskommunane varierer det mellom 41 prosent og 75 prosent måloppnåing.

– Vi ser at kommunestørrelse ikkje nødvendigvis har noko å seia, sjølv om det sjølvsagt er mange store kommunar i toppen.

Varaordførar Helge Dyrkolbotn tok i mot prisen til Austrheim, og streka under i takketalen at ein slik pris hadde ikkje vore mogleg å vinna for ein liten kommunen utan eit godt interkommunalt samarbeid. Han rosa difor det arbeidet IKTNordhordland har gjort og framleis gjer. Vidare takka han dyktige medarbeidarar i kommunen som kvar dag står på for å vidareutvikla dei digitale teneste som kommunen kan tilby innbyggarane.

– Ein slik pris gjev ekstra motivasjon til å stå på vidare med dette arbeidet. Sjølv om Austrheim kommune har vunne denne prisen så har ein framleis mykje å strekka seg etter når det gjeld å bli ein god og open eKommune, seier Dyrkolbotn.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Nynorsk rettskriving

Færre elevar har nynorsk som hovudmål

No har ein av ni elevar nynorsk som opplæringsmålform. Leiar ved Nynorsksenteret er ikkje overraska, men ser det òg i samanheng. 11,4 prosent av norske...

Nynorskkommunane støttar økonomisk likestilling for Det Norske Teatret

Styret i Nynorskkommunane – LNK stiller seg bak Tett gapet – aksjonen for å auka tilskotet til Det Norske Teatret. Nynorskteateret i hovudstaden manglar 30...
Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...