Heim Nyhende Avissenteret på eigne bein

Avissenteret på eigne bein

Onsdag var ein milepæl for Nynorsk Avissenter i Førde, då dei formelt gjekk frå å vere eit prosjekt til ei stifting. LNK er blant stiftarane.

– Det betyr at me formelt frigjer oss frå avisa Firda. Dette synleggjer at me er eit nasjonalt tiltak som skal kome alle nynorskavisene til gode, seier dagleg leiar i Nynorsk Avissenter Ivar Myklebust Longvastøl.

LES OGSÅ: 2,2 millionar til Nynorsk Avissenter

Livsviktig løyving
Det intensive undervisningsopplegget for framtidige nynorskbrukande journalistar, som starta opp i Førde hausten 2013, går med dette frå å vere eit prosjekt til ei sjølvstendig eining.

Ifølgje Longvastøl hadde ikkje dette vore mogleg om det ikkje var for at Kulturdepartementet løyva 2,2 millionar til avissenteret over statsbudsjettet for 2015. Hadde det ikkje vore for desse pengane hadde senteret mest sannsynleg vorte nedlagt.  

– Me er avhengige av at politikarane synest det me driv med er så viktig for det nynorske språket og for å fremja god journalistikk at me får løyvingar òg i framtida, forklarar Longvastøl.

LES OGSÅ: Startar Nynorsk Avissenter i Førde

Fostermor Firda
Avisa Firda var initiativtakar og har fungert som ei slags fostermor for prosjektet Nynorsk Avissenter.

Sjølv om stiftinga no står på eigne bein vil dei framleis samarbeide tett med avisa Firda og Nynorsk Mediesenter, som òg held til i Førde.

Den nye stiftinga er oppretta av avisa Firda, Mediebedriftenes landsforbund og Landssamanslutninga av nynorskkommunar.

Yngve Årdal, redaktør i Firda, er òg styreleiar i stiftinga Nynorsk Avisenter. Han er i likheit med dagleg leiar oppteken av at kompetansen som vert utvikla skal kome alle nynorskavisene til gode.

– Tidlegare var det Firda som dreiv dette fram, men no er det stiftinga. Det er eit prosjekt for nynorsken, det er ikkje eit Firda-prosjekt lenger, understrekar han ovanfor Framtida.no.

LES OGSÅ: Jentekull til Nynorsk Avissenter

Klasseredaksjon
Som redaktør kan Årdal fortelje at praktikantane har hatt ein positiv effekt på redaksjonen til lokalavisa.

– Dei utfordrar dei etablerte journalistane på mange felt. Gjennom ei fadderrolle har våre journalistar vorte meir medvitne kring kva dei kan og kva dei har å lære vidare, forklarar Årdal.

Både styreleiar Årdal og dagleg leiar Longvastøl understrekar at dei formelle endringane ikkje vil endre undervisningsopplegget på Nynorsk Avissenter. Dei vil framleis nyte godt av avisa Firda sin kompetanse og lokale.

– Heile den pedagogiske modellen byggjer på at praktikantane har Noregs største avisredaksjon på avissida som klasserom. Allereie første veka byrjar dei å produsere og publisere saker på Firda sine plattformar, avsluttar Longvastøl.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...

Telemark fylkeskommune skal bruka minst 40 prosent nynorsk

– Eit godt og forpliktande vedtak, seier Noregs Mållag. Telemark fylkeskommune skal vera språkleg nøytralt og bruka minst 40 prosent nynorsk, har det nyleg blitt...

Desse endringane kan kome for nynorsken

Eit nytt spørjeord og nye kjønn på substantiv er noko av det Språkrådet har føreslått. Du har kanskje fått med deg at Språkrådet ønskjer at...