Heim Nyhende Ber fylkestinget boikotte forlag som bryt lova

Ber fylkestinget boikotte forlag som bryt lova

Jan Magne Dahle (SV) har i ein interpellasjon til Møre og Romsdal fylkesting bede fylkestinget fatte vedtak om at dei ikkje lenger vil handle med forlag som bryt opplærinsglova.

Dahle peiker på at det sidan 1974 har vore eit lovfesta krav for vidaregåande opplæring at alle lærebøker i andre fag enn norsk skulle ligge føre på begge målformer til same tid og til same pris. Å følgje opp denne lova er eit ansvar som ligg til både Stortinget, forlaga og statlege mynde, men spesielt kviler dette ansvaret på skuleeigarane. Dahle føreslår at fylkestinget vedtar at dei ikkje lenger vil handle med forlag som bryt lova på dette området.

Fylkesorfdføraren seier i sitt svar at Møre og Romsdal fylkeskommune berre skal bruke lærebøker som ligg føre på båe målformer til same tid og pris, og at dei vil handle med forlag som kan tilby dette.

Jan Magne Dahle (SV) sit i fylkestinget i Møre og Romsdal og er styreleiar i LNK.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Den nye opplæringslova er ikkje god nok for nynorskelevane

Fredag 24. mars 2023 la Tonje Brenna fram forslag til ny opplæringslov. Norsk Målungdom synest det er fleire gode framlegg for nynorskelevane, men at...

Målblome til ålesundordførar Eva Vinje Aurdal

– Norske kommunar er viktige språkaktørar, og mellom 356 nyansar av kommunegrått har språket vårt både bøller og bestevener. Midt i det grå står...

LNK om ny opplæringslov: – Stortinget må sikra meir nynorsk i skulen

Nynorskkommunane (LNK) er glad for at regjeringa vil lovfesta at skulen skal ha skriveprogram som støttar nynorsk, men meiner lova må oppdaterast for å...

Mållaget: – Ny opplæringslov forsterkar den digitale læremiddelkrisa for nynorskelevane

– Situasjonen i nynorskklasseromma er alvorleg. Det sit over 73 000 nynorskelevar ved pultane sine og må bruke digitale læringsressursar på feil språk, seier...