Heim Nyhende - Boikottar Fosse

– Boikottar Fosse

– Når Jon Fosses teaterstykke nesten ikkje er spelte på teatra frå Trondheim og nordover er dette etter mi meining først og fremst av språklege og språkpolitiske grunnar, seier dramaturg Ola E. Bø ved Det Norskte Teatret til scenekunst.no.

Ved Trøndelag Teater er nynorskredsla ekstra stor, meiner Bø. Han har gått gjennom repertoaret ved regionteatra frå Trondheim og nordover og fann ut at berre eitt stykke av Jon Fosse, Draum om hausten, vart spelt på Trøndelag Teater i 2011. Verken Nordland Teater eller Hålogaland teater har spelt noko av den kjende norske dramatikaren, skriv scenekunst.no.

– Når Jon Fosse ikkje har fått det gjennomslaget i sitt eige heimland som han har fått ute i Europa er det fordi han skriv på eit offisielt mindretals-språk som det i norsk teater finst ein lang og seig tradisjon med fordommar mot, seier Bø.

– No har Trondheim fostra ein ny, stor forteljar og dramatikar som skriv på nynorsk, Carl Frode Tiller. Han blir beden av teatret å levere tekstane sine på bokmål. Sikkert ikkje noko stor sak for han, men… Er det Trondheims-publikummet som skal beskyttast mot sine fordommar? I så fall er det teatrets oppgåve å utfordre, ikkje å legge seg flat, skreiv Bø i eit føredrag for Norsk Teaterlederforum sist haust.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

LNK om ny opplæringslov: – Stortinget må sikra meir nynorsk i skulen

Nynorskkommunane (LNK) er glad for at regjeringa vil lovfesta at skulen skal ha skriveprogram som støttar nynorsk, men meiner lova må oppdaterast for å...

Mållaget: – Ny opplæringslov forsterkar den digitale læremiddelkrisa for nynorskelevane

– Situasjonen i nynorskklasseromma er alvorleg. Det sit over 73 000 nynorskelevar ved pultane sine og må bruke digitale læringsressursar på feil språk, seier...
Vidaregåande skule

Føreslår å fastsetja hovudmål på vidaregåande skular

I forslaget til ny opplæringslov føreslår regjeringa fleire større og mindre endringar til språk på skulane. Departementet føreslår blant anna: å vidareføra at kommunen skal...

Frieriet i Todalen – kva skjer med Vangsgutane no?

Vi har intervjua tekstforfattar Kjartan Helleve om dei siste hendingane rundt teikneseriefigurane Vangsgutane, som kom fram i siste utgåva om dei ved juletider. Faste...