Heim Nyhende - Boikottar Fosse

– Boikottar Fosse

– Når Jon Fosses teaterstykke nesten ikkje er spelte på teatra frå Trondheim og nordover er dette etter mi meining først og fremst av språklege og språkpolitiske grunnar, seier dramaturg Ola E. Bø ved Det Norskte Teatret til scenekunst.no.

Ved Trøndelag Teater er nynorskredsla ekstra stor, meiner Bø. Han har gått gjennom repertoaret ved regionteatra frå Trondheim og nordover og fann ut at berre eitt stykke av Jon Fosse, Draum om hausten, vart spelt på Trøndelag Teater i 2011. Verken Nordland Teater eller Hålogaland teater har spelt noko av den kjende norske dramatikaren, skriv scenekunst.no.

– Når Jon Fosse ikkje har fått det gjennomslaget i sitt eige heimland som han har fått ute i Europa er det fordi han skriv på eit offisielt mindretals-språk som det i norsk teater finst ein lang og seig tradisjon med fordommar mot, seier Bø.

– No har Trondheim fostra ein ny, stor forteljar og dramatikar som skriv på nynorsk, Carl Frode Tiller. Han blir beden av teatret å levere tekstane sine på bokmål. Sikkert ikkje noko stor sak for han, men… Er det Trondheims-publikummet som skal beskyttast mot sine fordommar? I så fall er det teatrets oppgåve å utfordre, ikkje å legge seg flat, skreiv Bø i eit føredrag for Norsk Teaterlederforum sist haust.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...