Heim Nyhende Bygdeturisme med god tru på sommaren

Bygdeturisme med god tru på sommaren

Verksemder innan bygdeturisme og gardsmattilbod har tru på at denne sommaren blir som i fjor eller betre. Mange av dei ser også optimistisk på framtida.

 

Det går fram av ei gransking blant medlemmene av Hanen, som er næringsorganisasjonen for bygdeturisme, gardsmat og innlandsfiske i Noreg. Hanen har i dag rundt 400 medlemmer og så langt i år har 40 nye kome til.

God sommar

Så mange som 90 prosent av verksemdene trur sommaren 2015 blir som i fjor eller betre. 74 prosent er ganske eller svært optimistiske for framtida for eiga verksemd.

– Det er sterke tal, som vi er veldig nøgde med. Sommarsesongen er svært viktig for alle som tilbyr bygdeturisme med overnatting, servering og opplevingar. Trua på ein god sommarsesong har halde seg høg gjennom mange år, viser tilsvarande granskingar før. Og det har tidlegare vist seg å slå til, så det blir spennande å sjå om forventingane slår til også i år, seier dagleg leiar Bernt Bucher Johannessen i Hanen.

Få pessimistar

– Berre 3 prosent av dei spurde synest 2015 så langt har vore mykje dårlegare enn på same tid i fjor. 10 prosent svarte litt dårlegare. Det er også 3 prosent som er ganske pessimistiske for framtida. Så sjølvsagt er situasjonen vanskeleg for enkelte av medlemmene våre, men det generelle inntrykket er at det går svært bra for dei fleste som driv med bygdeturisme eller gardsmat, seier Ole Jonny Trangsrud, marknads- og mediesjef i Hanen.

Fleire tener meir

Eit spørsmål i granskinga gjeld årsomsetning. I fjor hadde rundt 38 prosent av dei spurde ei omsetning på meir enn 1 million kroner. I 2010 var det 21 prosent som svarte det same. Samtidig har gruppa med omsetning under 1 million blitt mindre frå 2010 (76,3 prosent) til 2014 (61,6 prosent). Gruppa med minst omsetning (under 100.000 kroner i året) har gått ned gjennom åra og har lege på om lag 15 prosent dei siste åra.

Lokalmat og unike opplevingar

– Verksemdene blir større og tener meir. Det rimar med det vi ser elles. Lokalmat er blitt meir og meir populært, hyttestatistikken til DNT viser godt belegg. Det er ein trend at nordmenn er villige til å betale for spesielle opplevingar i eige land. Matprodusentar som har eigne nisjar går derfor veldig bra, særleg viss dei kombinerer med ulike aktivitetar. Det same gjeld dei som tilbyr opplevingar og aktivitetar og knyter dei til lokalmatprodukt. Dei verksemdene som set saman pakkar av produkt til turistane, kjem best ut, seier Bucher Johannessen.

– Folk er blitt meir opptekne av å gjere noko som ikkje alle andre har gjort. Då er det mykje å hente for dei turistverksemdene som skil seg ut og er spesielle. Dei får mest merksemd og omtale. Men det er klart at marknaden i Noreg er liten. Så mange som driv med bygdeturisme og gardsmat, er avhengige av å sjå mot utlandet for vidare auke på sikt, legg Ole Jonny Trangsrud til. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...
Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...