Heim Nyhende Bygdeturisme med god tru på sommaren

Bygdeturisme med god tru på sommaren

Verksemder innan bygdeturisme og gardsmattilbod har tru på at denne sommaren blir som i fjor eller betre. Mange av dei ser også optimistisk på framtida.

 

Det går fram av ei gransking blant medlemmene av Hanen, som er næringsorganisasjonen for bygdeturisme, gardsmat og innlandsfiske i Noreg. Hanen har i dag rundt 400 medlemmer og så langt i år har 40 nye kome til.

God sommar

Så mange som 90 prosent av verksemdene trur sommaren 2015 blir som i fjor eller betre. 74 prosent er ganske eller svært optimistiske for framtida for eiga verksemd.

– Det er sterke tal, som vi er veldig nøgde med. Sommarsesongen er svært viktig for alle som tilbyr bygdeturisme med overnatting, servering og opplevingar. Trua på ein god sommarsesong har halde seg høg gjennom mange år, viser tilsvarande granskingar før. Og det har tidlegare vist seg å slå til, så det blir spennande å sjå om forventingane slår til også i år, seier dagleg leiar Bernt Bucher Johannessen i Hanen.

Få pessimistar

– Berre 3 prosent av dei spurde synest 2015 så langt har vore mykje dårlegare enn på same tid i fjor. 10 prosent svarte litt dårlegare. Det er også 3 prosent som er ganske pessimistiske for framtida. Så sjølvsagt er situasjonen vanskeleg for enkelte av medlemmene våre, men det generelle inntrykket er at det går svært bra for dei fleste som driv med bygdeturisme eller gardsmat, seier Ole Jonny Trangsrud, marknads- og mediesjef i Hanen.

Fleire tener meir

Eit spørsmål i granskinga gjeld årsomsetning. I fjor hadde rundt 38 prosent av dei spurde ei omsetning på meir enn 1 million kroner. I 2010 var det 21 prosent som svarte det same. Samtidig har gruppa med omsetning under 1 million blitt mindre frå 2010 (76,3 prosent) til 2014 (61,6 prosent). Gruppa med minst omsetning (under 100.000 kroner i året) har gått ned gjennom åra og har lege på om lag 15 prosent dei siste åra.

Lokalmat og unike opplevingar

– Verksemdene blir større og tener meir. Det rimar med det vi ser elles. Lokalmat er blitt meir og meir populært, hyttestatistikken til DNT viser godt belegg. Det er ein trend at nordmenn er villige til å betale for spesielle opplevingar i eige land. Matprodusentar som har eigne nisjar går derfor veldig bra, særleg viss dei kombinerer med ulike aktivitetar. Det same gjeld dei som tilbyr opplevingar og aktivitetar og knyter dei til lokalmatprodukt. Dei verksemdene som set saman pakkar av produkt til turistane, kjem best ut, seier Bucher Johannessen.

– Folk er blitt meir opptekne av å gjere noko som ikkje alle andre har gjort. Då er det mykje å hente for dei turistverksemdene som skil seg ut og er spesielle. Dei får mest merksemd og omtale. Men det er klart at marknaden i Noreg er liten. Så mange som driv med bygdeturisme og gardsmat, er avhengige av å sjå mot utlandet for vidare auke på sikt, legg Ole Jonny Trangsrud til. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Nynorsk teaterjubel i raudgrøn budsjettsemje

– Alle som er glade i nynorsk scenekunst, kan sende ein varm tanke og ei hjarteleg takk til Audun Lysbakken og SV. Det seier leiar...

Ny lærebok vil vise at nynorskopplæring er moderne

Lærarstudentar og norsklærarar som strevar med nynorsk får gjennom ei ny bok høve til å styrkje nynorskkompetansen sin. – Boka er sett saman av ulike...

Vel nynorsk for barnet ditt!

Er du ein av dei mange tusen føresette som veit at dette er siste året i barnehage, og neste haust er det skulestart? Kanskje...

Det nynorske næringslivet foreinar kreftene

Den nye medlemsorganisasjonen Nynorsk bedriftsforum skal vere eit landsdekkande nettverk av og for nynorskbedrifter. Målet er å betre dei språklege arbeidsvilkåra for nynorskbedriftene, slik...