Heim Nyhende Byter ut bokmål med nynorsk

Byter ut bokmål med nynorsk

Etter ti år med bokmål som opplæringsspråk for innvandrarar byter Voss no til nynorsk. Også andre kommunar kjem etter.

 

 

Det skriv avisa Hordaland torsdag. Kommunalsjef Else Berit Kyte fortel til avisa at det var mangel på læremiddel på nynorsk som gjorde at ein starta å bruke bokmål for ti år sidan. Ei betring i denne situasjonen er noko av bakgrunnen for at dei no skal bruke nynorsk igjen.

– For det fyrste er dei nynorske læremidla blitt mykje betre. Dessutan opplever me òg eit sterkt ynskje frå brukargruppene om nynorsk opplæring. Ikkje minst frå foreldre med skuleborn. Dei opplever at det er vanskeleg å hjelpe borna, som lære nynorsk på skulen, når språket er ulikt det dei sjølv har lært.

LES OGSÅ: Nynorsk for vaksne innvandrarar

Rektor ved Voss vaksenopplæringsenter fortel at den første nynorskgruppa skal starte rundt 10.mars 2016. Ho saknar dog betre læringsmatriell på nynorsk, eit materiell ho ikkje meiner er fullgodt i dag.

– Medan opplæringlova gjer det lovpålagt å ha undervisningsmateriell klart samstundes på nynorsk og bokmål, er det ikkje noko tilsvarande krav for vaksenopplæringa. Me frykter difor at det kan bli ein del ekstraarbeid med å leggje til rette opplæringa. Men me har ein svært dyktig lærarstab, og kryssar fingrane for at det skal gå bra, seier Odrun Vellene Vevatne til avisa.

LES OGSÅ: Vil at innvandrar skal få lære nynorsk

Det er for gale
Ullensvang er ein av dei neste kommunane som skal stemma over om ein skal innføra nynorsk i vaksenopplæringa. Det skjer i kommunestyret i 14.desember. Om vedtaket går gjennom med fleirtal kjem kommunen til å bytta målform i 2017. Trass i at Ullensvang er ein nynorskkommune har dei til no berre brukt bokmål i vaksenopplæringa. Også her har årsaken vore for få læremiddel på nynorsk.

– Det er for gale. Me har etterspurt det lenge, og ser no at det er fleire kommunar som vil byta språk. Eg meiner det er eit statleg ansvar å sikra læremiddel på begge målformer, seier ordførar Solfrid Borge til Framtida.no. Ho er også styreleiar i Landsamanslutninga av nynorskkommunar.

Også i Ullensvang har brukarane ytra ynskje om å byta frå bokmål til nynorsk. Kommunen har i dag kring 100 elevar på vaksenopplæringa.

– Dei har barn på skulen som lærer nynorsk, og når foreldra skal hjelpa dei med leksene blir det ein klinsj. Eg meiner det er viktig at nynorskkommunane no står saman og byter målform til nynorsk. Då blir det eit større press for å få gode læremiddel også på nynorsk.

LES OGSÅ: – Mållaget må ta sin del av skulda for nynorsksvekkinga

40 kommunar med nynorsk
Noregs Mållag sette i haust i gang NyNorsk-kampanjen for få fleire kommunar til å skifta til nynorsk. Etter vedtaket på Voss er det 40 kommunar med nynorsk opplæring.

– Dette er svært gledeleg. Folkeveksten kjem i heile landet av utanlandsk innvandring, og god norskundervising er avgjerande for god integrering. I kommunar med mykje nynorsk, bør vaksne innvandrarar læra det språket ungane lærer på skulen, og som vert brukt elles i kommunen, seier , seier Marit Aakre Tennø, leiar i Noregs Mållag, i ei pressemelding.

Sjå kva kommunar som har nynorsk opplæring for vaksne innvandrarar!

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Ingvild Bryn får nynorskprisen for journalistar

Ingvild Bryn er for mange sjølve nynorskrøysta. Etter ei særs variert karriere i NRK kan ho no også smykke seg med tittelen som vinnar...

Lærarutdanningane må ta språkansvar

Lærarutdanningane skal utdanne lærarar for heile landet, og då må alle lærarstudentar, uavhengig av fag, rustast til å vere lærarar i nynorske klasserom. Lærarutdanningane er...

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...