Heim Nyhende Dag og Tid er opplagsvinnar

Dag og Tid er opplagsvinnar

Dag og Tid er ein av opplagsvinnarane. Lokalavisene går samla noko attende. 

Den nynorske vekeavisa for kultur og politikk auka opplaget med 4,6 prosent og har no eit opplag på 9.132 eksemplar kvar veke. Noko som er rekord. 

– Dette er gledeleg. Me tek det som eit signal på at lesarane set pris på gode tekstar, grundig journalistikk og mange ulike originale stemmer, seier redaktør Svein Gjerdåker i ei pressemelding. 

Sjølv om mange lokalaviser framleis står sterkt som papiraviser gjekk opplaget samla ned med 1,1 prosent. 

– I ei tid der papiropplaget til avisene går nedover i store dele av verda, er det imponerande at norske lokalaviser held opplaget sitt så stabilt som det gjer. At lokalavisene på papir enno står seg særs godt, skuldast at avisene våre er truverdige og at dei skriv om saker som folk synest er relevante i kvardagen. Å koma ut på papir få dagar i veka er kanskje akkurat passe i ei tid der medietilbodet aukar på digitale plattformer, seier generalsekretær Rune Hetland i LLA. 

Blant dei andre avisene i LLA er det Våganavisa som er opplagsvinnar. Lokalavisa i Svolvær i Lofoten aukar opplaget mest det siste året, med ein auke i opplaget med 184 eksemplar. Solungavisa, Steinkjer-Avisa og Vestby Avis er andre opplagsvinnarar i LLA. Landslaget for lokalaviser har 110 medlemer over heile landet. 

Av dei større avisene er trenden at riksavisene som VG og Dagbladet går attende, medan nisjeavisene som Morgenbladet og Klassekampen går fram. 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...