Heim Nyhende Det Norske Teatret må spara 8 millionar

Det Norske Teatret må spara 8 millionar

Det kan blir oppseiingar ved Det Norske Teatret, etter at styret måndag vedtok at dei årlege personalkostnadene skal ned med 8 millionar kroner.
«Styret innser at redusering av bemanninga kan vera eit naudsynt verkemiddel for å nå styret sitt mål», heiter det i styrevedtaket.

Styret har også vedteke å kutta ordinære eigenproduksjonar på prøvesalen til teateret.

Det Norske Teatret gjekk med 6,2 millionar kroner i underskot i fjor. Underskotet kom av auka kostnader spesielt knytte til auka lønskostnader. Inntektene har auka kraftig sidan 2002, går det fram av ei pressemelding teatret sende ut då resultatet for 2008 blei lagt fram.

Av denne pressemeldinga går det også fram at teatret står framfor store økonomiske utfordringar knytte til vedlikehald og investeringar. (©NPK)

Andre saker om Det Norske Teatret:

• 50-års krig for meir nynorsk i NRK
• Nynorsk-kampanje avsluttar laurdag
• Morrisey høyrer heime i Odda!
• Nye dramatikarar i Løland si ånd
• Fokus vekk frå nynorsk
• Heidrar jubilant
• Seks millionar til nynorsken
• Bra budsjett for nynorsken
• Dialektprisen til Ingrid Bolsø Berdal
• Ber kongehuset snakke nynorsk
• 10 millionar meir til nynorsk
• Vil ha senter for Jon Fosse

Førre artikkelAvgjerande lov
Neste artikkelEksamen utan papir

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Eit svik mot nynorskelevane 

Utdanningskomiteen har no lagt fram innstillinga si til ny opplæringslov. Trass i tydelege krav frå alle hald om at læringsressursar som er utvikla til...

Nynorsk-tap på Stortinget: – Ekstremt skuffande

Utdanningskomiteen på Stortinget har i dag sagt nei til å sikre nynorske læringsressursar som er laga for skulen. – Det er heilt uforståeleg at fleirtalet...

Skriv nynorsk på nynorskdagen 12. mai

– Vi utfordrar alle i Noreg til å skrive nynorsk i dag. Nynorsk er for alle, og på nynorskdagen er det lov å prøve,...

Tre millionar til nynorskbrukarane

Nynorsk kultursentrum får til saman tre millionar i eingangstilskot på revidert nasjonalbudsjett. – Dette er svært! Desse midlane skal vi bruke klokt i tett samarbeid...