Heim Nyhende Det Norske Teatret må spara 8 millionar

Det Norske Teatret må spara 8 millionar

Det kan blir oppseiingar ved Det Norske Teatret, etter at styret måndag vedtok at dei årlege personalkostnadene skal ned med 8 millionar kroner.
«Styret innser at redusering av bemanninga kan vera eit naudsynt verkemiddel for å nå styret sitt mål», heiter det i styrevedtaket.

Styret har også vedteke å kutta ordinære eigenproduksjonar på prøvesalen til teateret.

Det Norske Teatret gjekk med 6,2 millionar kroner i underskot i fjor. Underskotet kom av auka kostnader spesielt knytte til auka lønskostnader. Inntektene har auka kraftig sidan 2002, går det fram av ei pressemelding teatret sende ut då resultatet for 2008 blei lagt fram.

Av denne pressemeldinga går det også fram at teatret står framfor store økonomiske utfordringar knytte til vedlikehald og investeringar. (©NPK)

Andre saker om Det Norske Teatret:

• 50-års krig for meir nynorsk i NRK
• Nynorsk-kampanje avsluttar laurdag
• Morrisey høyrer heime i Odda!
• Nye dramatikarar i Løland si ånd
• Fokus vekk frå nynorsk
• Heidrar jubilant
• Seks millionar til nynorsken
• Bra budsjett for nynorsken
• Dialektprisen til Ingrid Bolsø Berdal
• Ber kongehuset snakke nynorsk
• 10 millionar meir til nynorsk
• Vil ha senter for Jon Fosse

Førre artikkelAvgjerande lov
Neste artikkelEksamen utan papir

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...
Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...