Heim Nyhende - Diskriminerer nynorskkommunane

– Diskriminerer nynorskkommunane

Reisemålsorganisasjon opplever at tilbydarane av nettløysingar for reiselivet ikkje vil leggje til rette for nynorskbrukarar.

– Våre tilsette blir oppmoda om å bruke bokmål i staden for nynorsk, seier dagleg leiar for Reisemål Ryfylke, Hanne Sundbø til LNK.no.

Kjerna i saken er ei felles nettsatsing som Fjord Norge tilbyr organisasjonane sine. Her får organisasjonane kvar si einsarta nettside som dei sidan skreddarsyr tilpassa sitt behov. Ein vesentleg del av denne nettløysinga er ein database levert av selskapet TellUs, og denne databasen finst i dag berre på bokmål. Dette gjer at ein del av nettsida blir på bokmål, sjølv om reisemålsorganisasjonane bruker nynorsk i all tekst dei sjølve kan påverke.

– Vi har vore på opplæring hjå TellUs og tilbakemeldingane derfrå er at det er betre for oss å bruke bokmål enn å krevje nynorsk. Eitt av argumenta er at bokmål gir sidene våre fleire treff i Google.

Sundbø synest det er fortvilande å vere ein bevisst nynorskbrukar på sine nettsider, når ei sak skrive på nynorsk blir omgitt av bokmålsord som ligg fast i ein database som organisasjonsane ikkje kan påverke sjølve. Ho er kritisk til TellUs som ho opplever ikkje respekterer nynorskbrukarane sine krav til ein gjennomgåande nynorsk nettstad. Men å skifte leverandørar er heller ikkje aktuelt, så lenge TellUs er einetilbydar av desse databasane i Noreg.

– Det er mange nynorskbrukande reisemålsorganisasjonar på Vestlandet som no blir tvungne til å bruke bokmål og nynorsk om ein annan, seier Hanne Sundbø.

– Vi tilbyr database for reiselivet på ti språk, og eitt av dei er norsk, seier keyaccount manager i TellUs, Randi Ranset. Databasen består av 20 000 ord og vil vere svært dyr å omsetje, seier ho.

– Viss nokon ønskjer å få databasen omsett til nynorsk, så er det sjølvsagt teknisk muleg. Men då må nokon ta initiativet og sjølve ta kostnaden med det, seier Ranset. TellUs meiner dei har dekka behovet i den norske marknaden med det tilbodet dei har i dag og har ingen planar om å ta initiativ til ein nynorsk database.

Ranset avviser at dei oppmodar nynorskbrukarane om å gå vekk frå nynorsk. Men dei opplyser sine kundar om at Google ikkje greier å tolke ord på nynorsk og bokmål likt, slik at til dømes eit søk på “Prekestolen” ikkje vil få treff i artiklar med “Preikestolen”.


BAKGRUNN:

Fjord Norge AS er eit reisemålsselskap for dei fire vestlands-fylka Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

Fjord Norge tilbyr sine medlemer nettsider under ein felles portal.

Nettsidene kan ha brødtekst på nynorsk, medan statisk informasjon berre er på bokmål.

NYNORSK INSPIRASJON

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

Voss herad er Årets nynorskkommune: – Det same som verdsmeister i nynorsk

Kulturdepartementet heidrar Voss herad for klar og tydeleg informasjon på nynorsk under koronakrisa. – OL-og VM-medaljer har me i bøtter...

MEST LESE

Språksjov-Linda vedgår: – Mange vil gjerne inn i skåpet mitt

Dette er det andre intervjuet i årets sommarserie. Mykje moro og mange bilete av den fargerike vossingen og sjefen for den populære...

Guri Vesaas får Storegutprisen under Litteraturdagane 2022

På Litteraturdagane i Vinje blir tidlegare redaktør i Det Norske Samlaget, Guri Vesaas, heidra med Storegutprisen. Ho får prisen spesielt for den...

Rekordtal for nynorskinnhald i Store norske leksikon

I over 100 år var Store norske leksikon (SNL) nesten berre på bokmål. Men etter at SNL og Nynorsk kultursentrum gjekk saman...

Miljøstøtte frå Vestland til Framtida Junior

Framtida Junior vil laga til miljøjournalistkurs for barn og unge fleire stader i Vestland no i haust, og gje ut ei miljøutgåve...