Heim Nyhende - Diskriminerer nynorskkommunane

– Diskriminerer nynorskkommunane

Reisemålsorganisasjon opplever at tilbydarane av nettløysingar for reiselivet ikkje vil leggje til rette for nynorskbrukarar.

– Våre tilsette blir oppmoda om å bruke bokmål i staden for nynorsk, seier dagleg leiar for Reisemål Ryfylke, Hanne Sundbø til LNK.no.

Kjerna i saken er ei felles nettsatsing som Fjord Norge tilbyr organisasjonane sine. Her får organisasjonane kvar si einsarta nettside som dei sidan skreddarsyr tilpassa sitt behov. Ein vesentleg del av denne nettløysinga er ein database levert av selskapet TellUs, og denne databasen finst i dag berre på bokmål. Dette gjer at ein del av nettsida blir på bokmål, sjølv om reisemålsorganisasjonane bruker nynorsk i all tekst dei sjølve kan påverke.

– Vi har vore på opplæring hjå TellUs og tilbakemeldingane derfrå er at det er betre for oss å bruke bokmål enn å krevje nynorsk. Eitt av argumenta er at bokmål gir sidene våre fleire treff i Google.

Sundbø synest det er fortvilande å vere ein bevisst nynorskbrukar på sine nettsider, når ei sak skrive på nynorsk blir omgitt av bokmålsord som ligg fast i ein database som organisasjonsane ikkje kan påverke sjølve. Ho er kritisk til TellUs som ho opplever ikkje respekterer nynorskbrukarane sine krav til ein gjennomgåande nynorsk nettstad. Men å skifte leverandørar er heller ikkje aktuelt, så lenge TellUs er einetilbydar av desse databasane i Noreg.

– Det er mange nynorskbrukande reisemålsorganisasjonar på Vestlandet som no blir tvungne til å bruke bokmål og nynorsk om ein annan, seier Hanne Sundbø.

– Vi tilbyr database for reiselivet på ti språk, og eitt av dei er norsk, seier keyaccount manager i TellUs, Randi Ranset. Databasen består av 20 000 ord og vil vere svært dyr å omsetje, seier ho.

– Viss nokon ønskjer å få databasen omsett til nynorsk, så er det sjølvsagt teknisk muleg. Men då må nokon ta initiativet og sjølve ta kostnaden med det, seier Ranset. TellUs meiner dei har dekka behovet i den norske marknaden med det tilbodet dei har i dag og har ingen planar om å ta initiativ til ein nynorsk database.

Ranset avviser at dei oppmodar nynorskbrukarane om å gå vekk frå nynorsk. Men dei opplyser sine kundar om at Google ikkje greier å tolke ord på nynorsk og bokmål likt, slik at til dømes eit søk på “Prekestolen” ikkje vil få treff i artiklar med “Preikestolen”.


BAKGRUNN:

Fjord Norge AS er eit reisemålsselskap for dei fire vestlands-fylka Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

Fjord Norge tilbyr sine medlemer nettsider under ein felles portal.

Nettsidene kan ha brødtekst på nynorsk, medan statisk informasjon berre er på bokmål.

NYNORSK INSPIRASJON

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

Voss herad er Årets nynorskkommune: – Det same som verdsmeister i nynorsk

Kulturdepartementet heidrar Voss herad for klar og tydeleg informasjon på nynorsk under koronakrisa. – OL-og VM-medaljer har me i bøtter...

Fem bibliotek kan bli nynorskfyrtårn

På landsmøtet i Noregs Mållag i helga lanserer direktør i Nynorsk kultursentrum Per Magnus Finnanger Sandsmark ei ny satsing på nynorskformidling i...

Tips til digital litteraturformidling på nynorsk

Kreativiteten i den digitale litteraturformidlinga blømer i desse koronatider! Utlånet av digitale bøker har auka dramatisk etter at biblioteka stengde. Her har me samla fleire tips...
Foto: Colourbox

Her finn du digitale skuleressursar på nynorsk

Her får du hjelp til å finna digitale ressursar på nynorsk til bruk i skulen. Stengde skular og digital heimeskule viser kor viktig det...

MEST LESE

Stortinget vedtok Språklova

Torsdag 25. mars vedtok Stortinget ei ny språklov for Noreg. Sjølv om Noregs Mållag har nokre punkt dei gjerne skulle sett var...

Ruset held fram som leiar i Kringkastingsringen

Inger Johanne Ruset (35) frå Valldal i Møre og Romsdal har teke attval som leiar i Kringkastingsringen. Sjølv om det første året...

Regjeringa viser vilje til meir nynorsk for barn

Nynorsk kultursentrum er glade for at Abid Q. Raja har lagt fram ei barne- og ungdomskulturmelding som peikar på eigne tiltak for...
Sentralkomiteen til Falturiltu: Hege Myklebust, Roald Kaldestad, Anna R. Folkestad, Jane Jünger og Trond Leirvik Onarheim. Foto: privat

Rekordstor tildeling til Falturiltu frå Kulturrådet

Den nynorske barne- og ungdomslitteraturfestivalen Falturiltu har nett fått tildelt 250.000 kroner frå Norsk kulturråd. Programrådet for Falturiltu skriv...