Heim Nyhende Donald Duck på nynorsk

Donald Duck på nynorsk

For første gong på rundt tretti år er eit Donald Duck-hefte med nynorske historier no å få kjøpt i butikkane.

 

– Det er utruleg kjekt at det no kjem eit Donald Duck-hefte dedikert til nynorsk, seier Marit Tennø, leiar i Noregs Mållag.

Etter at ein av karakterane i Donald snakka nynorsk i ei historie for rundt eitt år sidan, sette Noregs Mållag i gang ein Facebook-kampanje for å få meir nynorsk i Donald. Mållaget skriv i ei pressemelding at det har vore stort engasjement rundt saka og at over 2.000 har likt sida.

LES OGSÅ: Kampen for Donald på nynorsk førte fram

– Viktig tilbod

Mållagsleiaren rosar teikneserieutgjevaren Egmont for å gje ut det nye heftet «Les nynorsk med Donald» .

– Det finst nesten ikkje teikneseriar på nynorsk for ungar. Donald Duck er eit svært populært blad. At dei no gjev ut to nynorske historier i same heftet, gjer det mogleg for norske ungar å få lesa litt meir nynorsk, seier Tennø.

Ho synest også det er oppløftande å høyra at utgjevar Egmont skriv i føreordet at dei gjev ut bladet for å visa kor interessant det er med dei to målformene våre.

– Det fortener all heider og er meir enn me kunna håpa på då me starta kampanjen, seier ho.

Ikkje kvardagskost

Det er ikkje første gongen eit Donal Duck-hefte kjem ut på nynorsk, men eit eige hefte med historier på nynorsk har ikkje vore laga sidan 80-talet, ifølgje Mållaget. Organisasjonen håpar det ikkje blir like lenge til neste gong.

– Me håpar med dette at det ikkje går tretti år til neste gong det kjem nynorsk i Donald, men at nynorsken kan finna ein plass i Donald, slik at han har elles i samfunnet, seier Tennø.

Det nye heftet «Les nynorsk med Donald» inneheld den kjende historia Eggemysteriet, der firkantfolket snakkar Vossamål, pluss to seriar på nynorsk, skrivne av Olaf Solstrand. Han skriv til vanleg nynorsk, og har no fått lov til å få sine eigne seriar på trykk på nynorsk i bladet for første gong, skriv Mållaget.

Bladet inneheld dessutan to artiklar på nynorsk, ein av språkprofessor Rolf Theil og ein av Kjartan Helleve, redaktør i Norsk Tidend, avisa til Noregs Mållag. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...