Heim Nyhende Ekspert trur på meir samarbeid etter kommunereform

Ekspert trur på meir samarbeid etter kommunereform

Regjeringa ser ikkje på samarbeid mellom kommunar som eit alternativ til samanslåing. Likevel kan det interkommunale samarbeidet auka kraftig.

 

Mens kommunalminister Jan Tore Sanner (H) ønskjer seg samanslåingar, ser mange kommunar på interkommunalt samarbeid som eit reelt alternativ, skriv Nationen.

– Det er det det har stått om for mange, om ein skal slå seg saman eller satse på auka interkommunalt samarbeid. Og framover om ein får fleire oppgåver, må det blir handtert med auka bruk av interkommunalt samarbeid, seier Bent Aslak Brandtzæg i Telemarksforskning. Der har han ansvar for kommunereform og interkommunalt samarbeid, og han meiner arbeidet med reforma kan leie til meir samarbeid.

– Det er ein del kommunar som konkluderer med at dei har mykje samarbeid, men framleis har ein del å gå på.

Analytikar Geir Vinsand i NIVI «forventar ei fordobling» av samarbeidet etter reforma. Også statssekretær Paul Chaffey (H) i Kommunaldepartementet ser at det vil vere behov for kommunale samarbeid i kommunestrukturen i framtida. Han påpeiker samtidig at mange ulike samarbeid fort kan bli komplekse og uoversiktlege og meiner samanslåing vil styrke lokaldemokratiet.

– Samanslåing av kommunar sikrar betre folkevalt styring i ein større kommune. (©NPK)

Les meir om kommunesamanslåing:

Senterpartipolitikar Jenny Klinge trur folk har forstått at alt ikkje blir betre berre det blir større. – Legg kommunereforma daud, skriv ho.

Samanslåing vil mest sannsynleg føre til at folk må køyre lenger til skule, barnehage og jobb. Det kan gå ut over målet om å kutta utslepp, fryktar Vestlandsforsking.

Sylfest Lomheim er meir redd for nynorsken etter kommunesamanslåinga.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...