Heim Nyhende Få kvinner leier kommunale utval

Få kvinner leier kommunale utval

Nesten åtte av ti leiarar av kommunale utval er menn, viser ny rapport. – Ikkje bra nok. Fleire kvinner må få prøve seg, seier kommunal- og regionalminister Kleppa.

Ein gjennomgang viser at kvinner berre har 23 prosent av dei viktige leiarverva i styre, råd og utval i dei 22 kommunane som er med i prosjektet «Utstillingsvindauge for kvinner i lokalpolitikken» i regi av Kommunal- og regionaldepartementet. Det er grunn til å tru at fordelinga er nokolunde lik på landsbasis. Det er Rokkansenteret som evaluerer prosjektet.

– Vi er langt unna målet om full likestilling. Nokre av kommunane i denne undersøkinga har ikkje ein einaste kvinneleg leiar i dei viktigaste utvala, seier Magnhild Meltveit Kleppa.

Dei fleste kommunane i undersøkinga har oppfylt regelen om kjønnsbalanse i kommunale styre, råd og utval. Dei fleste har altså ein kvinnedel på minst 40 prosent. I ein norsk gjennomsnittskommune vert i snitt 33 ulike verv fordelte etter eit kommunestyreval, og dei fleste leiarverva går altså til menn.

– Regelen om 40 prosent kvinner i kommunale styre betyr at det er mange dyktige kvinner å velje mellom til desse verva. Som kommunalminister kan ikkje eg vedta likestilling i kommunane. Derfor utfordrar eg dei politiske partia til å vere medvitne og ta kloke, framtidsretta val når dei vel leiarane sine på alle nivå, seier Kleppa. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...
Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...