Heim Nyhende Få kvinner leier kommunale utval

Få kvinner leier kommunale utval

Nesten åtte av ti leiarar av kommunale utval er menn, viser ny rapport. – Ikkje bra nok. Fleire kvinner må få prøve seg, seier kommunal- og regionalminister Kleppa.

Ein gjennomgang viser at kvinner berre har 23 prosent av dei viktige leiarverva i styre, råd og utval i dei 22 kommunane som er med i prosjektet «Utstillingsvindauge for kvinner i lokalpolitikken» i regi av Kommunal- og regionaldepartementet. Det er grunn til å tru at fordelinga er nokolunde lik på landsbasis. Det er Rokkansenteret som evaluerer prosjektet.

– Vi er langt unna målet om full likestilling. Nokre av kommunane i denne undersøkinga har ikkje ein einaste kvinneleg leiar i dei viktigaste utvala, seier Magnhild Meltveit Kleppa.

Dei fleste kommunane i undersøkinga har oppfylt regelen om kjønnsbalanse i kommunale styre, råd og utval. Dei fleste har altså ein kvinnedel på minst 40 prosent. I ein norsk gjennomsnittskommune vert i snitt 33 ulike verv fordelte etter eit kommunestyreval, og dei fleste leiarverva går altså til menn.

– Regelen om 40 prosent kvinner i kommunale styre betyr at det er mange dyktige kvinner å velje mellom til desse verva. Som kommunalminister kan ikkje eg vedta likestilling i kommunane. Derfor utfordrar eg dei politiske partia til å vere medvitne og ta kloke, framtidsretta val når dei vel leiarane sine på alle nivå, seier Kleppa. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Ny lærebok vil vise at nynorskopplæring er moderne

Lærarstudentar og norsklærarar som strevar med nynorsk får gjennom ei ny bok høve til å styrkje nynorskkompetansen sin. – Boka er sett saman av ulike...

Vel nynorsk for barnet ditt!

Er du ein av dei mange tusen føresette som veit at dette er siste året i barnehage, og neste haust er det skulestart? Kanskje...

Det nynorske næringslivet foreinar kreftene

Den nye medlemsorganisasjonen Nynorsk bedriftsforum skal vere eit landsdekkande nettverk av og for nynorskbedrifter. Målet er å betre dei språklege arbeidsvilkåra for nynorskbedriftene, slik...

Unikt Aasen-materiale publisert på nett

Boksamlinga etter Ivar Aasen inneheld omlag 2 500 bøker. I januar i år tok Nynorsk kultursentrum til på arbeidet med å gå gjennom alle...