Heim Nyhende Få universitetslærarar kjenner måla i språkpolitikken

Få universitetslærarar kjenner måla i språkpolitikken

Berre to av ti universitets- og høgskulelærarar kjenner til det sentrale omgrepet i den nasjonale språkpolitikken, parallellspråklegheit – at norsk skal vere det nasjonale fagspråket, engelsk det internasjonale, viser ei rundspørjing Språkrådet har gjort.

 

Samtidig veit berre ein firedel av lærarane om institusjonen dei arbeider ved, har laga eit eige språkpolitisk dokument i tråd med språkmeldinga, går det fram av undersøkinga TNS Gallup har gjort for Språkrådet.

– Overraskande få kjenner til det sentrale omgrepet parallellspråklegheit, og det er stor mangel på kunnskap om den gjeldande språkpolitikken i universitets- og høgskulesektoren, skriv seniorrådgivar Dag F. Simonsen i Språkrådet i ein artikkel i bladet Språknytt.

Mange underviser på engelsk

Undersøkinga viser elles at 59 prosent av dei som underviser ved universiteta og høgskulane, har undervist på engelsk dei siste to åra. Over halvparten av desse, 54 prosent, meinte likevel at fagstoffet vart betre formidla på norsk.

Berre 14 prosent meinte engelsk var det beste, men her var dei yngre meir positive til engelsk enn dei eldre. I aldersgruppa 25– 44 år meinte så mange som 23 prosent at formidlinga av fagstoffet blir betre på engelsk. Blant dei som hadde ein annan språkbakgrunn enn norsk, var talet 48 prosent.

Berre 6 prosent av dei 545 spurde universitets- og høgskulelærarane vurderte sin eigen kompetanse i engelsk som dårleg, mens 73 prosent meinte dei var gode eller svært gode i engelsk. Resten meinte engelskdugleiken deira var meir midt på treet.

Strategiseminar

Det var dessutan fleire med høg enn med middels eller låg vurdering av sine eigen kompetanse i engelsk, som faktisk hadde undervist på engelsk dei siste to åra. God engelskkompetanse hos læraren, aukar med andre ord sjansen for at dei underviser på språket.

Språkrådet og Universitets- og høgskulerådet skal denne månaden møtast til eit strategiseminar om språkbruken i den høgare utdanninga. Språkrådet håper det kan leie til at kunnskapen om den gjeldande språkpolitikken aukar blant dei som underviser ved universiteta og høgskulane. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

MEST LESE

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Nynorskhuset: Det nye, nynorske fyrtårnet

Denne helga opnar Nynorskhuset i Førde. Målet er rett og slett å bli eit nasjonalt kraftsentrum for språk og kultur. – Sogn og Fjordane er...

Nynorskbrukarar flest kjenner seg aksepterte og stolte – men 1 av 6 har fått negative tilbakemeldingar det siste året

Over 16 prosent av nynorskbrukarane har fått negative tilbakemeldingar for språkbruken sin det siste året. To tredjedelar av nynorskbrukarane er heilt einige i at dei...

Slutten for Ålesund som nynorskkommune: – Frykteleg synd

Ålesund har vore den største nynorskkommunen i landet sidan 2019. No vil det nyvalde fleirtalet i kommunestyret at kommunen skal bli språknøytral. Det skriv NRK...