Heim Nyhende Får bruke nynorsk i Tydal

Får bruke nynorsk i Tydal

Leiar i Noregs Mållag, Håvard B. Øvregård, er godt nøgd med at formannskapet i Tydal kommune har gitt ein av dei tilsette i kommunen lov til å skrive nynorsk. 

Det er ein kulturkonsulent i kommunen som har søkt om å få lov til å nytte nynorsk. 

Tydal kommune har har eit vedtak frå 1981 om at bokmål skal vere administrasjonsspråk i kommunen, men formannskapet gav likevel dispensasjon, skriv Nea Radio.  

No skal saka vidare til kommunestyret. Tydal kommune er ein fjell-og kraftkommune i Sør-Trøndelag. Kommunen har omlag 860 innbyggjarar og ligg 8,5 mil både frå Røros og Værnes flyplass. 

– Eit rett vedtak, seier leiar i Noregs Mållag, Håvard B Øvregård til Nea Radio. 

– Ofte er det nok søknadar om å bruke bokmål i nynorsk-kommunar, seier Øvregård som viser til at mållaget er meir skeptiske til dispensasjonar i dei sakene. 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...