Heim Nyhende Får pris for godt lokalt styresett

Får pris for godt lokalt styresett

Åtte kommunar får pris for godt styresett. – Eg er verkeleg stolt, seier Hå-ordførar Mons Skrettingland.

 

Det er fjerde gong norske kommunar mottek den europeiske utmerkinga, som vart delt ut av KS-leiar Gunn Marit Helgesen og statsråd Jan Tore Sannar på det kommunalpolitiske toppmøtet til KS i Oslo denne veka.

Hå kommune fekk prisen saman med Eidsberg, Oppegård, Ullensaker, Songdalen,Sandnes, Klepp og Hitra kommune.

Bakgrunn for vurderinga er resultata til kommunane i lokaldemokratiundersøkinga til KS. Han er sett saman av spørsmål til innbyggjarar og folkevalde om korleis dei oppfattar lokaldemokratiet og høvet til medverknad i eigen kommune. I overkant av 40 kommunar har gjennomført undersøkinga i fjor og såg langt i 2015.

– For å få utmerkinga for godt styresett er det i hovudsak lagt vekt på oppfatningane til innbyggjarane. Dei åtte kommunane har ein klår overvekt av positive vurderingar. Det er sett krav om resultat som ligg på god norsk standard – og endå litt til! Utmerkinga skal vere noko å strekkja seg etter, seier Helgesen.

– Det er ein gjeve pris å få, og viser at lokalpolitikarane og administrasjonen leverer, seier Skrettingland.

Stemmerettsforsøk

Kommunen er ein av dei tjue som til hausten har forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringar.

– Me legg vekt på at me skal få til eit vellukka prosjekt, seier Hå-ordføraren.

Kommunen har jobba for å få ungdomsrådet skikkeleg opp og gå, og 7. mai lagar dei til eit arrangement i idrettshallen på Nerbø med informasjon om valet og underhaldning.

– Eg trur dagens 16-åringar er modne nok. Dei har større kompetanse no enn mange før. Eg trur dette òg kan vekkja større engasjement og forhåpentlegvis kan me få fleire unge inn i kommunestyret, seier Skrettingland.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Eit svik mot nynorskelevane 

Utdanningskomiteen har no lagt fram innstillinga si til ny opplæringslov. Trass i tydelege krav frå alle hald om at læringsressursar som er utvikla til...

Nynorsk-tap på Stortinget: – Ekstremt skuffande

Utdanningskomiteen på Stortinget har i dag sagt nei til å sikre nynorske læringsressursar som er laga for skulen. – Det er heilt uforståeleg at fleirtalet...

Skriv nynorsk på nynorskdagen 12. mai

– Vi utfordrar alle i Noreg til å skrive nynorsk i dag. Nynorsk er for alle, og på nynorskdagen er det lov å prøve,...

Tre millionar til nynorskbrukarane

Nynorsk kultursentrum får til saman tre millionar i eingangstilskot på revidert nasjonalbudsjett. – Dette er svært! Desse midlane skal vi bruke klokt i tett samarbeid...