Heim Nyhende Fedje kåra til Noregs beste kommune

Fedje kåra til Noregs beste kommune

 

Fedje i Hordaland er vinnaren av Forbrukarrådets kommunetest i 2016.

 

Men sjølv om den vesle kommunen toppar listen, scorar dei største kommunane best i snitt.

Vinnarkommunen har 576 innbyggjarar og er den minste kommunen som nokon gong har vunne testen. Andre- og tredjeplassen går til to andre små kommunar: Stordal i Møre og Romsdal og Valle i Aust-Agder.

Først på fjerdeplass gjer dei store kommunane seg gjeldande, med Asker i spissen.

På siste plass kjem Kvalsund i Finnmark, med 21 av 100 moglege poeng. Høvesvis nest og tredje sist kjem Karasjok i Finnmark og Karlsøy i Troms. Alle tre har under 3.000 innbyggjarar.

Kommunane er testa på områda service, tilgjenge og informasjon, men innhald og kvalitet på dei ulike tenestene er ikkje tatt med i testen.

KORLEIS ER DET Å VERA UNG I DIN KOMMUNE?

Dei største best
Forbrukartesten
viser at gjennomsnittsresultata blir betre når kommunestorleiken aukar.

– Den klare tendensen i alle dei fire store testane vi har gjennomført, er at jo høgare folketal, desto betre gjer kommunane det. Samtidig skal ein også vere klar på at det er fleire sider ved tenestene til kommunane som ikkje er omfatta av denne testen, seier forbrukardirektør Randi Flesland (bildet).

Ho meiner at det mest oppsiktsvekkjande er det store spriket mellom kommunane.

– Det er framleis svært store forskjellar. Dette er noko kommunane må gjere noko med. Vi hadde forventa å sjå mindre sprik, understrekar ho.

Forbrukartesten viser at kommunane som har lykkast med gode resultat, held seg på topp.

– Det handlar først og fremst om god leiing, meiner Flesland.

Ho vil ikkje gå inn på debatten om kommunesamanslåing.

– Våre testar handlar ikkje om politikk, berre om innbyggjarane får det dei har krav på, seier ho.

Quiz: Sjå om du klarar å fullføra desse kommuneslagorda?

Stolte
Dei stolte Fedje-vinnarane fortel at dei scora svært lågt på førre test utført i 2013.

– Då bestemte vi oss for å gjere noko, og vi er kjempestolte over at vi har klart eit slikt kvantesprang, seier rådmann Vidar Bråthen.

– På kaffesamlingane kvar tysdag har vi hatt spørsmålet om korleis vi kan heve innsatsen som eit gjennomgangstema. Vi har god nærleik til våre medarbeidarar, og har klart å løfte oss saman, seier Bråthen. Han understrekar at kommunen har vore avhengig av å samarbeide regionalt for å få gode dataløysingar.

Testen vart utført av Norstat i januar og februar 2016. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Google lovar nynorsk skriveprogram før skulestart

– Dette er ein stor siger for nynorskbrukarane og nynorskrørsla – og ein stor siger for regjeringa og stortingsfleirtalet som utfordra Google og andre...

Uroa for alle som skal læra nynorsk etter funn i ny undersøking

Over 23 prosent av rektorane i grunnskulen var ukjente med at det blir krav til at skriveprogram skal støtta både nynorsk og bokmål frå...

Stillingsutlysing: Vil du få til meir MÅL på Jæren?

Stillingsutlysing: Er du glad i målet ditt, nynorsk og vil få fleire til å gleda seg over dialekta si og nynorsken? Er du i tillegg...

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...