Heim Nyhende Feirar Vinjes fødselsdag med dans og dagbøker

Feirar Vinjes fødselsdag med dans og dagbøker

Laurdag 2. april blir 198-årsdagen til A.O. Vinje feira på Vinjar samfunnshus i Vinje med ord, dagbøker og musikk.

Publikum får høyre ord og ordsamlarar frå Vest-Telemark, og om dagbøker gjennom to hundreår.

– Vi gler oss også svært til at ei barnegruppe under leiing av Ellen Nordstoga skal framføre tradisjonsstoff frå Vinje, seier direktør Ottar Grepstad i Nynorsk kultursentrum.

A.O. Vinje var fødd 6. april 1818. Det er fjerde gongen Vinje kommune og Nynorsk kultursentrum samarbeider om feiring av dagen. Det skal leggjast blomar ved statuen av A.O. Vinje, og i år har redaksjonsleiar Randi Berdal Hagen i Vest-Telemark Blad takka ja til dette ærefulle oppdraget.

Grautpinne og journalistikk

Tidlegare prosjektdirektør Kristin Bakken i Norsk Ordbok slektar frå Telemark. Ho fortel om ord og ordsamlarar frå Vest-Telemark, og litteraturforskaren Øystein Hide frå Ulvik fortel om dei dagbøkene som Ivar Aasen, Arne Garborg og Olav H. Hauge skreiv.

Under arrangementet på Vinjar røper ass. rådmann Anders Sandvik litt av planane for 200-årsjubileet for A.O. Vinje 2018. Arrangørane gjer meir enn å feire Vinje denne dagen. Dei markerer også at det er 100 år sidan diktaren og journalisten Tor Jonsson blei fødd.

– Entusiasmen breier seg frå Vinjeflaten og utover heile verda, seier kultursjef Signe Marie Kittelsaa i Vinje kommune.

– Ingen er for gamal og ingen er for ung til å vere med og feire ein 198-årsdag. Servering blir det også, både graut og grautpinne, kringle og kaffi.

Viser korleis Vinje-senteret kan bli

Ordførar Jon Rikard Kleven opnar arrangementet. For to veker sidan fekk han i hende prosjektplanen for Vinje-senteret som har vekt stor interesse.

– Særleg gledeleg er den positive mottakinga hos Telemarks-politikarar og kulturpolitikarar i Stortinget, seier Ottar Grepstad i Nynorsk kultursentrum. Med seg til Vinjar har han det siste eksemplaret av førsteopplaget av prosjektplanen. Under fødselsdagsfeiringa i fjor var det idédugnad om kva Vinje-senteret burde bli. No ligg prosjektplanen for den nye institusjonen føre. I år tek Ottar Grepstad frå Nynorsk kultursentrum publikum med på ei synfaring gjennom teikningane for Vinje-senteret og viser kva dette kan bli.

– Den detaljerte prosjektplanen gjer det mogleg å fortelje svært konkret om korleis det blir å vitje Vinje-senteret om det eg vonar er få år, seier Ottar Grepstad.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Google lovar nynorsk skriveprogram før skulestart

– Dette er ein stor siger for nynorskbrukarane og nynorskrørsla – og ein stor siger for regjeringa og stortingsfleirtalet som utfordra Google og andre...

Uroa for alle som skal læra nynorsk etter funn i ny undersøking

Over 23 prosent av rektorane i grunnskulen var ukjente med at det blir krav til at skriveprogram skal støtta både nynorsk og bokmål frå...

Stillingsutlysing: Vil du få til meir MÅL på Jæren?

Stillingsutlysing: Er du glad i målet ditt, nynorsk og vil få fleire til å gleda seg over dialekta si og nynorsken? Er du i tillegg...

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...