Heim Nyhende Ferrante gull verd for Samlaget

Ferrante gull verd for Samlaget

Dei to første bøkene i Napoli-kvartetten av pseudonymet Elena Ferrante utgjorde nesten ein firedel av inntektene til Samlaget på boksal i 2015.

Nynorskforlaget har selt til saman 70.000 papireksemplar og 4.000 e-eksemplar av dei to første bøkene i serien. Bøkene til det italienske forfattarpseudonymet er allereie den største suksessen i Samlagets historie – og det før dei to siste bøkene er ute, og før pocketsalet er i gang.

– Her på huset er dette strålande tal. Vi har ikkje råd til å vere med på dei største bodrundane blant forlaga. Da vi fann Ferrante, visste vi at vi sat på gull, men vi torde ikkje håpe på ein så stor suksess, seier administrerande direktør Edmund Austigard i Samlaget til Aftenposten.

Få nyhendebrev med siste boknytt her!

Nesten konkurs

I eit normalår utgjer boksalet i Samlaget rundt 35 millionar kroner, men den summen blir vesentleg høgare i rekneskapen for 2015. Forlaget får i tillegg om lag 15 millionar kroner i statsstøtte.

Da Austigard byrja i forlaget i 2011, var underskotet på 14,5 millionar kroner. Men etter at forlaget avvikla skulebokseksjonen, selde eigedommen dei held til i, og meir enn halverte talet på tilsette, var underskotet snudd til eit overskot på 4 millionar i 2014 – det vil seie året før Ferrante-bøkene kom ut. Ettersom forlaget er organisert som ei stifting, går heile overskotet inn i forlagsdrifta.

– Vi treng betre marginar enn før for å ha råd til å investere i digital utvikling. Ferrante gjer at vi no kan setje opp farten på dette området, seier Austigard.

Samlaget satsar no mellom anna på utvikling av interaktive barnebøker, digitalisering av tidlegare utgivingar og marknadsføring og formidling i sosiale medium. Dessutan er lettlesne bøker for barn og unge og fagbøker til bruk i høgare utdanning satsingsområde.

LES OGSÅ: Digital storsatsing i Samlaget

Jon Fosse-løft

Eit stort pluss for Samlaget i fjor var det at forfattaren Jon Fosse fekk Nordisk råds litteraturpris.

– Trilogien hans har fått eit veldig løft etter prisen. Eg trur folk har tatt inn over seg at han ikkje er så vanskeleg å forstå. Dessutan er vi glade for at Ferrante og Fosse har gjort sitt til at mange tusen har lese nynorsk for første gong sidan skuledagane, seier Austigard til avisa.

– Det har vore eit framifrå år for Samlaget.

Den første Ferrante-boka, Mi briljante venninne, kom ut i mars, mens oppfølgjaren, Historia om det nye namnet, kom i haust. Bok nummer tre, Dei som flyktar og dei som blir, kjem ut i mars og den siste i oktober. (©NPK)

Les bokmeldingane:

Sit fast i deg og slepp ikkje taket

Ein sjeldant vakker oppfølgjar

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...