Heim Nyhende Festival i nedlagt bensinstasjon

Festival i nedlagt bensinstasjon

For å stimulera tilflytting til Vinje skipar Liv i Vinje festival i ein nedlagt bensinstasjon i Bøgrend i Telemark helga 6. – 8. August.

Bøgrend Autofest blir skipa i samarbeid med den idealistiske konsertarrangøren Havresekken, som har base i Oslo.
– Målet er å bremsa fråflyttinga frå Vinje og stimulera til tilflytting, fortel prosjektleiar Silje Hegg.

Prosjektkoordinator  for Liv i Vinje Silje Hegg (foto: privat)Prosjektet Liv i Vinje er framleis i forprosjektfasen og held på å finna ut kva ein skal gripa tak i.
– Dugnadsviljen er viktig i slike prosjekt, understrekar Hegg. Bøgrend Autofest er eit samarbeid med to av aktørane bak den idealistiske organisasjonen Havresekken, som har base i Oslo men har røter i Bøgrend og i Tokke, fortel Hegg. Havresekken har som mål å gje publikum artistar du ikkje veit du likar, songar du ikkje har høyrt, på stader du ikkje visste du kom til å trivast.

– Det var med utspring i det vellukka bygdeutviklingssprosjekt for Øyfjell at ein vart stimulert til å skipa prosjektet Liv i Vinje tidleg i år, fortel Hegg. Hegg er oppvaksen i Åmot i Vinje og flytta heim att frå Bergen for omlag 3 år sidan for å leia prosjektet Øyfjell City, som vart avslutta i desember 2009. Hegg er utdanna sosialantropolog, har musikkutdanning frå Rauland og var tidlegare med i folkemusikkgruppa Blåmann Blåmann, saman med mellom anna Odd Nordstoga.

Kvifor festival?
–  Ein festival gjev piff til eit prosjekt, og er med på å smøra maskineriet til dei som bur i bygda og som vurderer å koma tilbake, fortel Hegg. Når ein møtest på eit slikt arrangement blir ein minna om kva ein har og ein kan visualisera seg ei framtid på den staden ein har vakse opp. – Det er framleis mykje ein kan gjera i Vinje når det gjeld å leggja til rette for til dømes desentraliserte arbeidsplasser, avsluttar ho.

Les meir om Bøgrend Autofest, Liv i Vinje og Havresekken her.

 

 

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...