Heim Nyhende – Fleire innser at språkpolitikk er meir enn sidemål

– Fleire innser at språkpolitikk er meir enn sidemål

Leiaren i Målungdommen gler seg over at mange ungdomspartia har fått betre språkpolitikk i året som har gått.

– Kva har gledd deg mest dette året?

– Det har vore mange språkpolitiske sigrar i 2018 – alt i frå at Venstre i januar fekk gjennomslag for språklov og betre sidemålsundervising i Jeløya-platforma, til at Rogaland fylkesting i desember vedtok at dei vil gjera meir for å taka vare på nynorskelevane.

– Men om eg skal trekkja fram ein ting som gler meg spesielt mykje, er det at mange av ungdomspartia har fått meir og betre språkpolitikk i året som har gått. Fleire innser at språkpolitikk er meir enn sidemål, og det er veldig stas at Unge Venstre valde å vedta at dei igjen skulle vera for eigen karakter i sidemål.

– Dessutan har fleire av ungdomspartia fått seg offisielt namn på nynorsk, dei samiske språka og kvensk – mellom anna AUF, FpU og Sosialistisk ungdom. Det er ein liten og konkret måte dei kan vera med på å syna fram språkmangfaldet, og få fram at Noreg er og har alltid vore eit fleirspråkleg land. Kanskje kjem Unge Høgre etter i 2019?

Les også: Slik vil Hope «make nynorsk great again»

– Kva har skuffa deg mest?

– Det som skuffa meg mest var at regjeringa ikkje heldt det dei lova, og ikkje kom med ei avklaring om språkdelt ungdomsskule i statsbudsjettet for 2018. Språkdelt ungdomsskule går ut på å gje elevane på ungdomskulen same språkrettar som på barneskulen, og rett til eiga klasse viss det er 15 nynorskelevar på skulen.

– Det ville ført til at fleire held på nynorsken, og at det vert lettare å vera nynorskelev i mange område der nynorsk treff bokmål. Regjeringa hadde lova å koma med ei avklaring i år, og det er leitt at det er utsett til 2019.

Les innlegget frå fylkesvaraordføraren i Rogaland: «Ungdomen vert tvinga til å droppa nynorsk»

– Kva er ditt største ynske for 2019?

– I 2019 ynskjer me at regjeringa får til eit nynorsklyft i skulen. Språkdelt ungdomsskule må på plass, og når dei endelege læreplanane i norsk vert lagt fram må dei innehalda tidleg start med sidemål, framleis undervegskarakterar i sidemål og det må stå tydeleg at det er annleis å vera nynorskelev enn å vera bokmålselev.

– Får me ein betre læreplan i norsk og språkdelt ungdomsskule, vil me vera langt nærare ein skule der det er like lett å vera nynorskelev som å vera bokmålselev.

Les også: Meiner det hastar å sikre nynorskundervisning i ungdomsskolen

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...