Heim Nyhende Fleire utanfor statskyrkja

Fleire utanfor statskyrkja


Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja veks, og størst vekst er det blant dei kristne trussamfunna.

Ifølgje tal frå SSB var 449 900 nordmenn, eller 9,3 prosent av folket, medlemer i eit trus- og livssynsamfunn utanfor statskyrkja per 1. januar 2010. Det var ein auke på 4 prosent frå året før, noko som tilsvarar 18 600 medlemar. Tala gjeld for trus- og livssynssamfunn som får statstilskot.

Samla fordeler medlemane utanfor statskyrkja seg slik: 55 prosent i kristne trussamfunn, kor Den romersk-katolske kyrkja er den største, 22 prosent i Islam, 18 prosent i livssynssamfunn, kor Human-Etisk forbund er den største, 3 prosent i Buddhisme og 2 prosent i andre religionar.

Det har vore vekst i medlemsmassen i desse trus- og livssynsamfunna over heile landet, men veksten er størst i Oslo. Oslo er òg det fylket kor flest står utanfor Den norske kyrkja.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...