Heim Nyhende Fleire utanfor statskyrkja

Fleire utanfor statskyrkja


Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja veks, og størst vekst er det blant dei kristne trussamfunna.

Ifølgje tal frå SSB var 449 900 nordmenn, eller 9,3 prosent av folket, medlemer i eit trus- og livssynsamfunn utanfor statskyrkja per 1. januar 2010. Det var ein auke på 4 prosent frå året før, noko som tilsvarar 18 600 medlemar. Tala gjeld for trus- og livssynssamfunn som får statstilskot.

Samla fordeler medlemane utanfor statskyrkja seg slik: 55 prosent i kristne trussamfunn, kor Den romersk-katolske kyrkja er den største, 22 prosent i Islam, 18 prosent i livssynssamfunn, kor Human-Etisk forbund er den største, 3 prosent i Buddhisme og 2 prosent i andre religionar.

Det har vore vekst i medlemsmassen i desse trus- og livssynsamfunna over heile landet, men veksten er størst i Oslo. Oslo er òg det fylket kor flest står utanfor Den norske kyrkja.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Kan nokon snart skru av internett?

Internett har tatt kontroll over norske klasserom. Vi må endre den digitale skulekvardagen. Internett har kome for å bli. Det opnar verda og både spreier...

Høgre vil svekkje nynorsken for å styrkje ungdomsskulen

– Ungdomsskulereforma til Høgre er eit dårleg skjult åtak på nynorsken, seier leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge. Høgre vil fjerne karakteren i skriftleg...

Jorid Lekve Eide blir ny arenaleiar ved Haugesenteret

Jorid Lekve Eide er tilsett som ny arenaleiar ved Haugesenteret i Ulvik. Ho tek over etter Geir Netland som etter 10 år i stillinga...

Aina Basso er årets festivalforfattar på Falturiltu

Aina Basso har turnert landet rundt med spennande formidlingar og til hausten vil Falturiltu løfta fram heile forfattarskapen hennar under årets tema: FAKTISK og...