Heim Nyhende Fleire vil bli lærar og ingeniør

Fleire vil bli lærar og ingeniør

I år er det rekordstor søking til høgare utdanning, og særleg mange søkjer seg til lærar- og ingeniørutdanninga.

Tal frå Samordna opptak viser at det i år er 25 prosent fleire søkjarar til ingeniørutdanninga enn i fjor. Samstundes melder Kunnskapsdepartementet at talet på førstevalssøkjarar til lærarutdanninga har auka med 50 prosent dei siste fire åra. Regjeringa har gjennomført fleire kampanjar dei siste åra for å auke interessa for læraryrket, og frå i fjor til i år har talet søkjarar til lærarutdanninga auka med 7,5 prosent. Også føreskulelærarutdanninga har fått eit løft. Der er det i år 22 prosent fleire søkjarar enn i fjor, og det kjem etter tre år med nedgang i talet søkjarar og stadig fleire søknader om dispensasjon frå kravet om pedagogiske leirarar i barnehagane.

Også helsefagutdanninga opplever ein auke i talet på søkjarar, med 6,6 prosent fleire i år enn i fjor, melder Kunndskapsdepartementet.

Innan estetiske fag ser ein derimot at tala peikar nedover, med totalt 7,2 prosent færre søkjrara frå i fjor. Også samfunnsfag, historie og idrett har nedgang i søkermassen, melder forskning.no.

Vekst i heile landet
Framleis er det dei største institusjonane i dei store byane som opplever størst vekst, men også mange av høgskulane utanfor dei store byane har positive tal. Den auka tilstrøyminga til lærestadane i dei store byane som ein såg nokre år, har flata ut, skriv Kunnskapsdepartementet i ei pressemelding.

– Det viser at institusjonane i distrikta har utvikla eit godt studietilbod som søkjarane ønskjer å nytte seg av. Dette er ei riktig og ønska utvikling, seier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Kvinnene er framleis i fleirtall av søkjarane: 59,2 prosent kvinner mot 40,8 prosent menn.

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...

Telemark fylkeskommune skal bruka minst 40 prosent nynorsk

– Eit godt og forpliktande vedtak, seier Noregs Mållag. Telemark fylkeskommune skal vera språkleg nøytralt og bruka minst 40 prosent nynorsk, har det nyleg blitt...

Desse endringane kan kome for nynorsken

Eit nytt spørjeord og nye kjønn på substantiv er noko av det Språkrådet har føreslått. Du har kanskje fått med deg at Språkrådet ønskjer at...