Heim Nyhende Fleire vil bli lærar og ingeniør

Fleire vil bli lærar og ingeniør

I år er det rekordstor søking til høgare utdanning, og særleg mange søkjer seg til lærar- og ingeniørutdanninga.

Tal frå Samordna opptak viser at det i år er 25 prosent fleire søkjarar til ingeniørutdanninga enn i fjor. Samstundes melder Kunnskapsdepartementet at talet på førstevalssøkjarar til lærarutdanninga har auka med 50 prosent dei siste fire åra. Regjeringa har gjennomført fleire kampanjar dei siste åra for å auke interessa for læraryrket, og frå i fjor til i år har talet søkjarar til lærarutdanninga auka med 7,5 prosent. Også føreskulelærarutdanninga har fått eit løft. Der er det i år 22 prosent fleire søkjarar enn i fjor, og det kjem etter tre år med nedgang i talet søkjarar og stadig fleire søknader om dispensasjon frå kravet om pedagogiske leirarar i barnehagane.

Også helsefagutdanninga opplever ein auke i talet på søkjarar, med 6,6 prosent fleire i år enn i fjor, melder Kunndskapsdepartementet.

Innan estetiske fag ser ein derimot at tala peikar nedover, med totalt 7,2 prosent færre søkjrara frå i fjor. Også samfunnsfag, historie og idrett har nedgang i søkermassen, melder forskning.no.

Vekst i heile landet
Framleis er det dei største institusjonane i dei store byane som opplever størst vekst, men også mange av høgskulane utanfor dei store byane har positive tal. Den auka tilstrøyminga til lærestadane i dei store byane som ein såg nokre år, har flata ut, skriv Kunnskapsdepartementet i ei pressemelding.

– Det viser at institusjonane i distrikta har utvikla eit godt studietilbod som søkjarane ønskjer å nytte seg av. Dette er ei riktig og ønska utvikling, seier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Kvinnene er framleis i fleirtall av søkjarane: 59,2 prosent kvinner mot 40,8 prosent menn.

 

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Kan nokon snart skru av internett?

Internett har tatt kontroll over norske klasserom. Vi må endre den digitale skulekvardagen. Internett har kome for å bli. Det opnar verda og både spreier...

Høgre vil svekkje nynorsken for å styrkje ungdomsskulen

– Ungdomsskulereforma til Høgre er eit dårleg skjult åtak på nynorsken, seier leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge. Høgre vil fjerne karakteren i skriftleg...

Jorid Lekve Eide blir ny arenaleiar ved Haugesenteret

Jorid Lekve Eide er tilsett som ny arenaleiar ved Haugesenteret i Ulvik. Ho tek over etter Geir Netland som etter 10 år i stillinga...

Aina Basso er årets festivalforfattar på Falturiltu

Aina Basso har turnert landet rundt med spennande formidlingar og til hausten vil Falturiltu løfta fram heile forfattarskapen hennar under årets tema: FAKTISK og...