Heim Nyhende Fleire vil bli lærar og ingeniør

Fleire vil bli lærar og ingeniør

I år er det rekordstor søking til høgare utdanning, og særleg mange søkjer seg til lærar- og ingeniørutdanninga.

Tal frå Samordna opptak viser at det i år er 25 prosent fleire søkjarar til ingeniørutdanninga enn i fjor. Samstundes melder Kunnskapsdepartementet at talet på førstevalssøkjarar til lærarutdanninga har auka med 50 prosent dei siste fire åra. Regjeringa har gjennomført fleire kampanjar dei siste åra for å auke interessa for læraryrket, og frå i fjor til i år har talet søkjarar til lærarutdanninga auka med 7,5 prosent. Også føreskulelærarutdanninga har fått eit løft. Der er det i år 22 prosent fleire søkjarar enn i fjor, og det kjem etter tre år med nedgang i talet søkjarar og stadig fleire søknader om dispensasjon frå kravet om pedagogiske leirarar i barnehagane.

Også helsefagutdanninga opplever ein auke i talet på søkjarar, med 6,6 prosent fleire i år enn i fjor, melder Kunndskapsdepartementet.

Innan estetiske fag ser ein derimot at tala peikar nedover, med totalt 7,2 prosent færre søkjrara frå i fjor. Også samfunnsfag, historie og idrett har nedgang i søkermassen, melder forskning.no.

Vekst i heile landet
Framleis er det dei største institusjonane i dei store byane som opplever størst vekst, men også mange av høgskulane utanfor dei store byane har positive tal. Den auka tilstrøyminga til lærestadane i dei store byane som ein såg nokre år, har flata ut, skriv Kunnskapsdepartementet i ei pressemelding.

– Det viser at institusjonane i distrikta har utvikla eit godt studietilbod som søkjarane ønskjer å nytte seg av. Dette er ei riktig og ønska utvikling, seier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Kvinnene er framleis i fleirtall av søkjarane: 59,2 prosent kvinner mot 40,8 prosent menn.

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...

Forlaget lagar tre dagars Fosse-fest

Jon Fosses forlag inviterer til folkefest i Oslo – medan hovudpersonen er i Sverige for å få Nobelprisen i litteratur. Den gratis Fosse-festen finn stad...

300.000 til Nobel-markering for Jon Fosse

Jon Fosse får overrekt litteraturprisen i konserthuset i Stockholm på Nobel-dagen 10. desember. Same helg er det lagt opp til ei markering i Bergen,...