Heim Nyhende Folketalet aukar i fleire utkantkommunar

Folketalet aukar i fleire utkantkommunar

Frå fyrste halvår 2006 til fyrste halvår 2009 hadde 76 fleire kommunar befolkningsvekst. Av desse var 40 utkantkommunar.

– Det er særleg gledeleg at trenden med vekst i folketalet i fleire utkantkommunar held fram, seier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa i ei pressemelding.

Medan det i 2006 var 202 kommunar med auke i folketalet, hadde 278 kommunar i 2009 fått fleire innbyggjarar. Blant dei 177 minst sentrale kommunane i landet, var det altså ein auke frå 43 til 83 kommunar som hadde vekst i folketalet i perioden.

Dette er òg fyrste gong i perioden 1998–2009 at dei spreiddbygde strøka av landet samla har hatt befolkningsauke. Mesteparten av endringa ser ut til å koma av ei auka tilflytting til småkommunane i form av innvandring, samtidig som det er mindre innanlandsk fråflytting enn det har vore dei seinare åra.

– Sjølv om trendane no er positive mange stader i landet, krevst det ein langsiktig og kraftfull innsats for at folk skal få ein reell valfridom i val av bustad, påpeikar Kleppa.

Samla sett var det befolkningsauke i alle strøk av landet. Tal frå SSB syner at om lag 2/3 (278 av 430) av kommunane hadde vekst i folketalet i fyrste halvår 2009. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Ingvild Bryn får nynorskprisen for journalistar

Ingvild Bryn er for mange sjølve nynorskrøysta. Etter ei særs variert karriere i NRK kan ho no også smykke seg med tittelen som vinnar...

Lærarutdanningane må ta språkansvar

Lærarutdanningane skal utdanne lærarar for heile landet, og då må alle lærarstudentar, uavhengig av fag, rustast til å vere lærarar i nynorske klasserom. Lærarutdanningane er...

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...