Heim Nyhende Folketalet aukar i fleire utkantkommunar

Folketalet aukar i fleire utkantkommunar

Frå fyrste halvår 2006 til fyrste halvår 2009 hadde 76 fleire kommunar befolkningsvekst. Av desse var 40 utkantkommunar.

– Det er særleg gledeleg at trenden med vekst i folketalet i fleire utkantkommunar held fram, seier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa i ei pressemelding.

Medan det i 2006 var 202 kommunar med auke i folketalet, hadde 278 kommunar i 2009 fått fleire innbyggjarar. Blant dei 177 minst sentrale kommunane i landet, var det altså ein auke frå 43 til 83 kommunar som hadde vekst i folketalet i perioden.

Dette er òg fyrste gong i perioden 1998–2009 at dei spreiddbygde strøka av landet samla har hatt befolkningsauke. Mesteparten av endringa ser ut til å koma av ei auka tilflytting til småkommunane i form av innvandring, samtidig som det er mindre innanlandsk fråflytting enn det har vore dei seinare åra.

– Sjølv om trendane no er positive mange stader i landet, krevst det ein langsiktig og kraftfull innsats for at folk skal få ein reell valfridom i val av bustad, påpeikar Kleppa.

Samla sett var det befolkningsauke i alle strøk av landet. Tal frå SSB syner at om lag 2/3 (278 av 430) av kommunane hadde vekst i folketalet i fyrste halvår 2009. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Alt gjer seg betre på nynorsk

Prisvinnar Øystein Furevik gir folk nynorsk i ei verd prega av engelsk. For han er nemleg alt betre på nynorsk. – For meg er nynorsk...

Nynorsk kultursentrum stiller opp for Det Norske Teatret

Det Norske Teatret troppa opp på Festspela for å lansere si nye kampanje for å tette finaniseringsgapet som har utvikla seg samanlikna med Nathionaltheatret....

Nynorsk barnelitteraturpris til Markus Lantto og Camilla Kuhn

Forfattar Markus Lantto og illustratør Camilla Kuhn har fått Nynorsk barnelitteraturpris 2022 for boka Kåre og Marimba hjelper til gjeven ut på Samlaget. – Juryen...

Ber storsamfunnet syta for at retten til eige språk og kultur er reell

Landstinget til LNK Nynorskkommunane kom med støtte til samar, kvener, norskfinnar og skogfinnar. – Me i LNK Nynorskkommunane var samla til landsting same dag som...