Heim Nyhende Folketalet aukar i fleire utkantkommunar

Folketalet aukar i fleire utkantkommunar

Frå fyrste halvår 2006 til fyrste halvår 2009 hadde 76 fleire kommunar befolkningsvekst. Av desse var 40 utkantkommunar.

– Det er særleg gledeleg at trenden med vekst i folketalet i fleire utkantkommunar held fram, seier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa i ei pressemelding.

Medan det i 2006 var 202 kommunar med auke i folketalet, hadde 278 kommunar i 2009 fått fleire innbyggjarar. Blant dei 177 minst sentrale kommunane i landet, var det altså ein auke frå 43 til 83 kommunar som hadde vekst i folketalet i perioden.

Dette er òg fyrste gong i perioden 1998–2009 at dei spreiddbygde strøka av landet samla har hatt befolkningsauke. Mesteparten av endringa ser ut til å koma av ei auka tilflytting til småkommunane i form av innvandring, samtidig som det er mindre innanlandsk fråflytting enn det har vore dei seinare åra.

– Sjølv om trendane no er positive mange stader i landet, krevst det ein langsiktig og kraftfull innsats for at folk skal få ein reell valfridom i val av bustad, påpeikar Kleppa.

Samla sett var det befolkningsauke i alle strøk av landet. Tal frå SSB syner at om lag 2/3 (278 av 430) av kommunane hadde vekst i folketalet i fyrste halvår 2009. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Ny lærebok vil vise at nynorskopplæring er moderne

Lærarstudentar og norsklærarar som strevar med nynorsk får gjennom ei ny bok høve til å styrkje nynorskkompetansen sin. – Boka er sett saman av ulike...

Vel nynorsk for barnet ditt!

Er du ein av dei mange tusen føresette som veit at dette er siste året i barnehage, og neste haust er det skulestart? Kanskje...

Det nynorske næringslivet foreinar kreftene

Den nye medlemsorganisasjonen Nynorsk bedriftsforum skal vere eit landsdekkande nettverk av og for nynorskbedrifter. Målet er å betre dei språklege arbeidsvilkåra for nynorskbedriftene, slik...

Unikt Aasen-materiale publisert på nett

Boksamlinga etter Ivar Aasen inneheld omlag 2 500 bøker. I januar i år tok Nynorsk kultursentrum til på arbeidet med å gå gjennom alle...