Heim Nyhende For lite å gjere på kommunestyremøta

For lite å gjere på kommunestyremøta

Lokalpolitikarane i Eigersund får færre og færre saker å handsame. Derfor har ordføraren avlyst ein tredel av kommunestyremøta.
Det er 60 prosent færre saker på dagsorden i år enn i fjor. Og både i februar og no i oktober er kommunestyremøte blitt avlyst. Ordførar Terje Jørgensen jr. meiner det ikkje er noe dramatikk i det.

– Vi har sett opp ganske godt med møte. Då vi såg saksmengda og type saker kalla vi saman gruppeleiarane, og konkluderte med at dei sakene kunne vi utsette til neste møte. Då sparer vi kommunestyret for 70.000 kroner, seier Jørgensen til NRK Rogaland.

Stortingspolitikar Gunnar Kvassheim frå Eigersund meiner kommunestyret brenn moglegheita til grundig debatt om framtidsvisjonar ved å avlyse møta.

Han saknar at den politiske leiinga i norske kommunar tek tak i dei store sakene, i staden for å avlyse lokaldemokratiet grunna mangel på småsaker.

– Dersom ein kjem i den situasjonen at det er få ordinære saker til kommunestyremøtet, så er det eit god høve til å heve blikket og sjå ting i samanheng. Det å bruke denne arenaen til å byggje politikk utover den enkelte saka. Det er noko eg etterlyser i mange kommunestyrer, seier Kvassheim. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Uroa for alle som skal læra nynorsk etter funn i ny undersøking

Over 23 prosent av rektorane i grunnskulen var ukjente med at det blir krav til at skriveprogram skal støtta både nynorsk og bokmål frå...

Stillingsutlysing: Vil du få til meir MÅL på Jæren?

Stillingsutlysing: Er du glad i målet ditt, nynorsk og vil få fleire til å gleda seg over dialekta si og nynorsken? Er du i tillegg...

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...