Heim Nyhende For lite å gjere på kommunestyremøta

For lite å gjere på kommunestyremøta

Lokalpolitikarane i Eigersund får færre og færre saker å handsame. Derfor har ordføraren avlyst ein tredel av kommunestyremøta.
Det er 60 prosent færre saker på dagsorden i år enn i fjor. Og både i februar og no i oktober er kommunestyremøte blitt avlyst. Ordførar Terje Jørgensen jr. meiner det ikkje er noe dramatikk i det.

– Vi har sett opp ganske godt med møte. Då vi såg saksmengda og type saker kalla vi saman gruppeleiarane, og konkluderte med at dei sakene kunne vi utsette til neste møte. Då sparer vi kommunestyret for 70.000 kroner, seier Jørgensen til NRK Rogaland.

Stortingspolitikar Gunnar Kvassheim frå Eigersund meiner kommunestyret brenn moglegheita til grundig debatt om framtidsvisjonar ved å avlyse møta.

Han saknar at den politiske leiinga i norske kommunar tek tak i dei store sakene, i staden for å avlyse lokaldemokratiet grunna mangel på småsaker.

– Dersom ein kjem i den situasjonen at det er få ordinære saker til kommunestyremøtet, så er det eit god høve til å heve blikket og sjå ting i samanheng. Det å bruke denne arenaen til å byggje politikk utover den enkelte saka. Det er noko eg etterlyser i mange kommunestyrer, seier Kvassheim. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Vi treng eit nynorskløft i lærarutdanningane

I dag er det beint fram tilfeldig om ein student går ut av lærarutdanninga med kunnskap og kompetanse til å gje nynorskelevane ei god...

Ola Borten Moes handlingsplan for norsk fagspråk møter kritikk

Handlingsplanen til regjeringa for norsk fagspråk møter kritikk frå professor som meiner regjeringa prioriterer det norske språket over kvalitet i forskinga. – Engelsk er språket...

Framtida Junior er årets nynorskbrukar

Framtida Junior fekk prisen "Årets nynorskbrukar 2023" for å bryte veg for meir nynorsk på digitale medieflater og for å skrive om varierte emne...
Mindre lokalt - meir sentralt: Frå Radiohuset til NRK på Marienlyst i Oslo. Foto: Wikipedia

NRK oppfyller ikkje nynorskkravet – framleis for lite nynorsk på nett og radio

Andelen nynorsk i NRK har auka noko, men det er framleis eit stykke igjen til målet, viser Medietilsynets tilsynsrapport for fjoråret. Direktør Mari Velsand i...