Heim Nyhende Førde fekk nynorskheider

Førde fekk nynorskheider

Førde fekk ros for å vere ein pådrivar for nynorsken då ordførar og kommunalsjef tok imot utmerkinga «Årets nynorskkommune 2015» frå kulturminister Linda Hofstad Helleland torsdag.

 

 

Det var kjent frå før at Førde kan kalle seg «Årets nynorskkommune 2015», men torsdag kunne ordførar Olve Grotle (H) og kommunalsjef Trond Ueland ta imot beviset. Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) overrekte prispengane på 100.000 kroner under ei markering i Kulturdepartementet.

– Det blir gjort godt arbeid i mange nynorskkommunar. De gjer spesielt godt arbeid og er ein pådrivar i regionen, sa Hofstad Helleland, og viste mellom anna til prosjektet «Nynorskbyen Førde», eit prosjekt med fleire nynorsktiltak som hadde oppstart i fjor.

LES OGSÅ: Førde vil bli «nynorskbyen»

Nynorskbyen
Juryen meiner kommunen viser «eit reelt språkpolitisk engasjement og ein vilje til å leggje til rette for eit større nynorskmiljø både i kommunen og regionen». I søknaden har kommunen kunna vise til tiltak innanfor både næringsliv, kulturliv, kommunal forvaltning og skuleverk. Juryen gir Førde særleg ros for «den solide, nynorske språkopplæringa» for barn og unge.

– Sjølv om Førde ligg i kjerneområdet for nynorsk, er det viktig at det vert arbeidd aktivt for at nynorsk skal vere det sjølvsagde språkvalet for dei som bur og arbeider på staden, skriv juryen i grunngjevinga si, og meiner det vil gi positive ringverknader at den største tettstaden i regionen er ein nynorskpådrivar.

– Stoltheit er eit viktig stikkord for nynorsk og språk. Dette er ikkje pris til berre Førde kommune, men til heile regionen. Nynorsken står sterkt i Sogn og Fjordane, sa Grotle under markeringa.

LES OGSÅ: Nynorskkommune med Noregs beste slagord

– Ikkje raudpenn
Førde er oppteken av å fremje dei positive sidene ved nynorsken, ikkje av raudpenn og å finne feil, streka Grotle og Ueland under. Prispengane har kommunen fleire planar for.

– Vi har fleire sektorar vi vil satse på. Vi kjem til å vere ekstra påpasselege med nynorskdelen av opplæringa vår. Vi har mellom anna eit samarbeid med Samlaget om å teste nynorskbøker, fortalde Grotle.

Han viste til at også næringslivet i Førde er flink til å bruke nynorsk. Innanfor kulturlivet går førdianarane med planar om eit litteraturhus utan hus, som eit nettverk av arrangørstader.

– Vi ønskjer å etablere eit litteraturhus, ikkje i fysisk forstand, men som ein måte å arrangere på. Der vil vi leggje til rette for ulike arrangement der nynorsk er eitt av nøkkelomgrepa, fortalde ordføraren.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Vi treng eit nynorskløft i lærarutdanningane

I dag er det beint fram tilfeldig om ein student går ut av lærarutdanninga med kunnskap og kompetanse til å gje nynorskelevane ei god...

Ola Borten Moes handlingsplan for norsk fagspråk møter kritikk

Handlingsplanen til regjeringa for norsk fagspråk møter kritikk frå professor som meiner regjeringa prioriterer det norske språket over kvalitet i forskinga. – Engelsk er språket...

Framtida Junior er årets nynorskbrukar

Framtida Junior fekk prisen "Årets nynorskbrukar 2023" for å bryte veg for meir nynorsk på digitale medieflater og for å skrive om varierte emne...
Mindre lokalt - meir sentralt: Frå Radiohuset til NRK på Marienlyst i Oslo. Foto: Wikipedia

NRK oppfyller ikkje nynorskkravet – framleis for lite nynorsk på nett og radio

Andelen nynorsk i NRK har auka noko, men det er framleis eit stykke igjen til målet, viser Medietilsynets tilsynsrapport for fjoråret. Direktør Mari Velsand i...