Heim Nyhende Forskarar vil leggje ned regionale flyruter

Forskarar vil leggje ned regionale flyruter

Flyrutene Fagernes– Oslo og Førde– Bergen har så liten trafikk at dei bør leggjast ned, mens Oslo– Ørsta/Volda og rutene på Florø er så trafikksterke at dei kan drivast kommersielt.

 

Det er blant forslaga i ein ny rapport om anbodsopplegget for det regionale rutenettet.

Det er Transportøkonomisk institutt og Møreforsking som har laga rapporten på oppdrag frå Samferdselsdepartementet.

Oslo– Fagernes hadde i 2013 ikkje meir enn rundt 3.000 passasjerar og ein kabinfaktor på 15– 20 prosent. Dermed subsidierer staten kvar passasjer med over 3.000 kroner, går det fram av rapporten.

Både Oslo– Fagernes og Førde– Bergen har lågt belegg og er dyre i drift, samtidig som alternativa til fly er akseptable, meiner forskarane.

Ørsta/Volda med overskot

Ruta mellom Oslo og Ørsta/Volda går med overskot, og Florø-rutene får null i tilskot i dag. Derfor kan dei takast ut av anbodsopplegget.

Forskarane meiner òg det er grunnlag for å vurdere å ta Oslo– Førde ut av opplegget, ettersom også denne ruta nærmar seg eit overskot.

I rapporten blir det òg foreslått å heve maksimaltakstane på regionalrutene. Forskarane har funne ut at den største operatøren i regionalnettet, Widerøe, tar 35– 50 prosent meir for full-flex-billettane sine på dei kommersielle rutene enn på anbodsrutene. Gjennomsnittsprisen er òg vesentleg høgare på dei kommersielle rutene, noko som gir grunnlag for å auke maksimalprisane i anbodsordninga, meiner forskarane. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Ber storsamfunnet syta for at retten til eige språk og kultur er reell

Landstinget til LNK Nynorskkommunane kom med støtte til samar, kvener, norskfinnar og skogfinnar. – Me i LNK Nynorskkommunane var samla til landsting same dag som...

Staten bryt språklova i kontakt med kommunane – både LNK, statsråd og mållagsleiar reagerer

Berre éin firedel av nynorskkommunane opplever at staten skriv mest nynorsk til dei. Den nye språklova har førebels ikkje gjort noko positivt utslag for...

– Stortinget hindra digital jamstilling for nynorsken

Det seier ein skuffa leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge, etter at den nye opplæringslova torsdag blei vedtatt i Stortinget.  – I ein skulekvardag...

Gratis teateroppleving på øyret – i samarbeid med dagsturhyttene 

Teater Vestland og dagsturhyttene samarbeider om å gi folk ei annleis teateroppleving i naturen.  Skogsopplevingar er ein 20 minutt lang podkast som du høyrer på ute i...