Heim Nyhende Frir til kommunane

Frir til kommunane

Tidsskriftet Mål og Makt som Studentmållaget i Oslo gir ut vil no ha fleire kommunar som lesarar.

 

Redaksjonen i Mål og Makt har no sett i gang ein kampanje for at fleire kommunar skal tinge tidsskriftet.

– Nynorskommunane pliktar også å jobbe aktivt for å fremje nynorsken, å tinge Mål og Makt er ein lettvint og god måte å gjere det på, seier skriftstyremedlem i tidskriftet, Marianne Granheim Trøyflat. Ho legg ikkje skjul på at kampanjen er sett i verk først og fremst for å auke lesartalet.

– Me innser at dersom me skal ha livets rett må flest mogleg få tilgang til artiklane våre. Sjølv om primærgruppa er studentar i Oslo ynskjer me ikkje å vere eit tidsskrift berre for Oslo. Me vil at folk over heile landet skal kunne ha glede av det me les, noko som er i tråd med målrørsla sine idear om at alle deler av landet skal sjåast, også frå Oslo.

Tidsskriftet har i hovudsak målsak og kulturstrid som tema. Men i fylgje Trøyflat står også lokaldemokratiet sentralt.

– Kven som fattar viktige avgjerder i samfunnet, og kva verdigrunnlag desse kviler på er i kjernen av det me held på med. Me er eit tidsskrift som skal vere ein del av samfunnsdebatten. Me stiller spørsmål og me gir svar. Mål og makt interesserer seg for lokaldemokratiet og har blant anna hatt saker om val, bustadpolitikk og lokal språkpolitikk, slår ho fast.

Les meir om tidsskriftet her.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Ny lærebok vil vise at nynorskopplæring er moderne

Lærarstudentar og norsklærarar som strevar med nynorsk får gjennom ei ny bok høve til å styrkje nynorskkompetansen sin. – Boka er sett saman av ulike...

Vel nynorsk for barnet ditt!

Er du ein av dei mange tusen føresette som veit at dette er siste året i barnehage, og neste haust er det skulestart? Kanskje...

Det nynorske næringslivet foreinar kreftene

Den nye medlemsorganisasjonen Nynorsk bedriftsforum skal vere eit landsdekkande nettverk av og for nynorskbedrifter. Målet er å betre dei språklege arbeidsvilkåra for nynorskbedriftene, slik...

Unikt Aasen-materiale publisert på nett

Boksamlinga etter Ivar Aasen inneheld omlag 2 500 bøker. I januar i år tok Nynorsk kultursentrum til på arbeidet med å gå gjennom alle...