Heim Nyhende Frivillige lag får viktig momskompensasjon

Frivillige lag får viktig momskompensasjon

Kulturminister Thorhild Widvey fortel at frivillige lag her i landet får 1,2 milliardar kroner i momskompensasjon for inneverande år.

 

Det betyr at dei 19.000 foreiningane som har søkt slik kompensasjon, berre får ei avkorting på 17 prosent i forhold til det er søkt om. I fjor, i 2013, var avkortinga på 30 prosent, så det er mange pengar som har kome i tillegg for dei frivillige.

– Det har vore ei gradvis opptrapping av denne kompensasjonen sidan 2009. Målet var å auke dette tilskotet til over ein milliard kroner i 2014, og det målet har vi nådd, seier Widvey til NTB.

Det er også klart at denne ordninga som gjeld for all frivillige lag i Noreg, blir auka med ytterlegare 40 millionar kroner neste år.

Frie midlar

Kulturministeren seier til NTB at det er ei svært viktig ordning for dei frivillige det er snakk om.

– Det er også verd å merke seg at dette er heilt frie midlar. Den kompensasjonen laga får har stor betydning for handlefridomen, for det er ikkje sagt noko om kva desse pengane skal brukast til, seier Widvey.

Ho fortel at det var 19.000 lag som søkte og som har nytt godt av denne ordninga i år, og det er ein auke på 1000 sidan 2013.

– Er det eit mål og håp om å nå ein dekningsgrad på 100 prosent?

– Det som er vanskeleg er å vite kor mange det er som søkjer på denne ordninga frå år til anna. Det er 1000 fleire lag som har fått kompensasjon i år enn det var i fjor, samtidig som avkortinga er blitt mindre, og det tyder vel på at vi er i ferd med å nærme oss eit fornuftig nivå, seier kulturministeren.

Også idretten jublar

Også idretten jublar for denne ordninga som Børre Rognlien og styret hans i Norges idrettsforbund har jobba mykje med.

– I den siste perioden (siste fire åra) har ordninga med kompensasjon for vare- og tenestemoms auka med 400 millionar kroner. No er den på 1,2 milliardar kroner, seier Rognlien til NTB.

Han er svært fornøgd med at dekninga no er på godt over 80 prosent, for det har vore ei fin og gradvis opptrapping dei siste åra.

– Det er ingen hemmelegheit at vi jobbar med å få dekt 100 prosent av all moms frivillige lag betalar her i landet, seier idrettspresidenten til NTB. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

MEST LESE

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Nynorskhuset: Det nye, nynorske fyrtårnet

Denne helga opnar Nynorskhuset i Førde. Målet er rett og slett å bli eit nasjonalt kraftsentrum for språk og kultur. – Sogn og Fjordane er...

Nynorskbrukarar flest kjenner seg aksepterte og stolte – men 1 av 6 har fått negative tilbakemeldingar det siste året

Over 16 prosent av nynorskbrukarane har fått negative tilbakemeldingar for språkbruken sin det siste året. To tredjedelar av nynorskbrukarane er heilt einige i at dei...

Slutten for Ålesund som nynorskkommune: – Frykteleg synd

Ålesund har vore den største nynorskkommunen i landet sidan 2019. No vil det nyvalde fleirtalet i kommunestyret at kommunen skal bli språknøytral. Det skriv NRK...