Heim Nyhende Fylkestoppar avviser ikkje samanslåingar

Fylkestoppar avviser ikkje samanslåingar

Ei landsomfattande undersøking viser at alle dei 13 fylkesordførarane som har svart, ikkje avviser samanslåingar av fylke i framtida.

 

Det er avisa Nationen som står bak undersøkinga.

Avisa skriv at alle fylkestoppane – som har svart – har tankar om framtidige partnarar i store framtidsfylke eller nye regionar.

– Ser du på Vestlandet, er det tydeleg at Hordaland og Rogaland har mykje av den same kompetansen og næringsstrukturen. Dei heng naturleg saman, meiner fylkesordførar i Hordaland Tom-Christer Nilsen (H), som i tillegg vil ha med Sogn og Fjordane i ein framtidig, stor region på Vestlandet.

Vil vere åleine

Fylkesordførar i Sogn og Fjordane Åshild Kjelsnes (Ap) vil på si side kjempe for at hennar fylke skal stå på eigne føter i framtida òg. Ho viser til at Sogn og Fjordane har gode resultat i skulesystemet, eit velfungerande politidistrikt, lågast arbeidsløyse i landet og høgt oppe i livskvalitet. Likevel er ho ikkje heilt avvisande til samanslåing.

– Vi er avhengige av at vi ikkje blir straffa økonomisk, seier Kjelsnes til Nationen, og viser til at hennar fylkeskommune ikkje kan få trongare kår. Då vil ho vere ein del av ein storregion med Møre og Romsdal, Hordaland og Rogaland.

– Det mest interessante for oss er å ha med oss fylka både sør og nord for oss. Men vi har ikkje gitt opp å halde fram åleine, seier Kjelsnes til Nationen.

Fylkesordførar i Møre og Romsdal Jon Aasen seier at han ikkje ser poenget med samanslåing så lenge fylkeskommunane ikkje har større oppgåver enn dei har i dag. Men også Aasen er open for samanslåing med fylke – både i nord og sør.

Klar i Trøndelag

Aasen ser òg nordover, men der er allereie eit Stor-Trøndelag i gang. Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag har allereie vedtatt å greie ut ein ny og større region.

– Vi vil slå oss saman med Sør-Trøndelag dersom dette kan gi oss meir makt og gjere oss sterkare. Grensekommunar på Nordmøre, i Hedmark og på Helgeland må sjølv få bestemme om dei ønskjer å bli med, seier fylkesordførar i Nord-Trøndelag Anne Marit Mevassvik (Ap).

Fylkesordførar i Sør-Trøndelag Tore O. Sandvik (Ap) er einig med naboen, og er klar på at færre, større og sterkare regionar er framtida.

I Telemark har ein opna for å sjå på samanslåing med Buskerud og Vestfold, medan ein i Aust- og Vest-Agder er avventande etter at to tredelar av folket så nei til samanslåing i 2011. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...