Heim Nyhende Gåvmilde på Utsira

Gåvmilde på Utsira

Som så mange gonger før var innbyggjarane i rogalandskommunen Utsira blant dei mest gåvmilde i årets tv-aksjon. I snitt gav dei rett over 200 innbyggjarane 352 kroner kvar til Norsk Folkehjelp sitt mineryddingsarbeid.

 

Svalbard er likevel i særklasse med eit snitt på 516 kroner fordelt på dei litt over 2500 innbyggjarane.

Landsgjennomsnittet blei i år på 42 kroner per innbyggjar, og totalt fekk tv-aksjonen inn over 208 millionar kroner. Dette resultatet er ifølgje NRK det nest beste nokonsinne.

– Dette er eit fantastisk resultat som viser at det norske folk støttar den viktige jobben med å rydde miner, seier leiar i Norsk Folkehjelp si mineavdeling, Per Neergaard, til NRK.no.

– Dette frigjer meir tid og pengar til å rydde rydde miner og redde liv, held han fram.

Generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Liv Tørres, er overvelda:

– Dette beløpet er langt over det vi hadde håpa på, det er heilt fantastisk! Dette gir oss mulegheita til å rydde endå meir land fritt for miner, klasebomber og blindgjengarar som ligg igjen etter krig og konflikt. Vi er svært takksame for dei bidraga som har kome inn i dag. Og så må vi få rette ei stor takk til alle de verkelege heltane som kvar dag går ut og gjer ein livsviktig jobb i minefelta, og som har delt sine erfaringar frå Bosnia, Libanon, Tadsjikistan, Laos, Vietnam og Sør-Sudan, seier Liv Tørres i ei pressemelding.

– Norsk Folkehjelp har hatt TV-aksjonen to gonger tidlegare, men dette slår alle tidlegare rekordar for vår del, legg ho til.

Her kan du finne resultatet frå din kommune.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Eit svik mot nynorskelevane 

Utdanningskomiteen har no lagt fram innstillinga si til ny opplæringslov. Trass i tydelege krav frå alle hald om at læringsressursar som er utvikla til...

Nynorsk-tap på Stortinget: – Ekstremt skuffande

Utdanningskomiteen på Stortinget har i dag sagt nei til å sikre nynorske læringsressursar som er laga for skulen. – Det er heilt uforståeleg at fleirtalet...

Skriv nynorsk på nynorskdagen 12. mai

– Vi utfordrar alle i Noreg til å skrive nynorsk i dag. Nynorsk er for alle, og på nynorskdagen er det lov å prøve,...

Tre millionar til nynorskbrukarane

Nynorsk kultursentrum får til saman tre millionar i eingangstilskot på revidert nasjonalbudsjett. – Dette er svært! Desse midlane skal vi bruke klokt i tett samarbeid...