Heim Nyhende Gir bort bøker for 80 000

Gir bort bøker for 80 000

Telemark mållag synest det er viktig å stimulere til leselyst og språkpåverknad allerie i barnehagen. No gir dei bort 200 bokpakkar til barnehagar i Telemark, gåver til ein samla verdi av 80 000 kroner.

Telemarksavisa var med når Edland barnehage i Vinje fekk si pakke med 15 nynorskbøker for barn. Assistent Evelyn Tverrås forklarar til avisa at det ofte blir at dei omset til dialekt eller les bøkene på bokmål når dei ikkje er skrive på nynorsk.

– Eg merkar at det er mykje meir naturleg å lese dette, seier ho om dei nye bøkene barnehagen no har fått.

Leiar Ragnvald Christenson i Telemark mållag seier utvatning av dialektane og påverknad til bokmål og engelsk via internett og tv er utfordrande for språket. Han rår barnehagen til å knyte tettare band til biblioteket slik at tilgangen på nynorskbøker kan bli betre.

– Det kan vere eit godt tips for andre barnehagar også, at bibliotekaren nokre gonger i året lagar kasar med ulike nynorskbøker, seier Christenson.

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...
Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...