Heim Nyhende Gjer arbeidet lettare

Gjer arbeidet lettare


Ei samla liste over nynorske læremiddel for minoritetsspråklege vil gjere arbeidet med norskundervisninga lettare, seier rektor ved vaksenopplæringa i Flora, Erik Onstad.

Vox har no samla det som finst av nynorsk materiell i ei nettliste, og sjølv om den framleis er rom for utviding, er fleire av fagområda rimeleg komplette.

– Vi ønskjer ei slik liste velkommen, seier Onstad.

I Flora får dei vel 140 elevane hans opplæring på bokmål. Det skuldast fleire ting, seier Onstad. Mellom anna tilgangen på nynorske læreverk, men òg ein tanke om at mange av asylsøkjarane etter kvart skal vekk frå kommunen og dermed ut i eit samfunn der bokmål dominerer.

– Vi brukte nynorsk ein gong i tida, men opplevde det som lite tenleg så lenge det var så lite materiell tilgjengeleg.

Alltid eit tema

At det no finst ein base med lister over alle ressursar som finst, var han ikkje klar over, men dette er han positiv til og han meiner det gjer ein skilnad. Å kunne gå ein plass og skaffe seg oversikt over det som finst, gjer det også enklare for skulen når dei eventuelt skal vurdere å bruke nynorsk i undervisninga att, meiner rektoren.

– Nynorsk er aldri eit daudt tema hjå oss, og vi er fleire her på skulen som er opptekne av det.

At det kan vere store utfordringar knytte til at innvandrarar i ein nynorskkommune lærer å bruke bokmål som skriftspråk, ser han heilt klart.

– Det er eit dilemma at barna deira lærer og bruker nynorsk, medan foreldra lærer ei anna målform, seier Onstad.

Må vurdere

Han vil likevel ikkje love at ein no går vekk frå bokmålsundervisninga, sjølv om meir nynorsk materiell er kome på bordet. Ei utfordring er til dømes at ein del vaksne som skal ta grunnskuleeksamen, gjerne har grunnutdanninga si på bokmål. Skulen er i tillegg oppteken av å drive undervisning på tvers av grupper og kull, og då meiner Onstad ein vil gjere det vanskeleg for elevane viss ein smeltar saman grupper som har lært seg ulike målformer.

 

– Men ja, vi vil stadig vurdere om vi skal byrje å bruke nynorsk att.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Den nye opplæringslova er ikkje god nok for nynorskelevane

Fredag 24. mars 2023 la Tonje Brenna fram forslag til ny opplæringslov. Norsk Målungdom synest det er fleire gode framlegg for nynorskelevane, men at...

Målblome til ålesundordførar Eva Vinje Aurdal

– Norske kommunar er viktige språkaktørar, og mellom 356 nyansar av kommunegrått har språket vårt både bøller og bestevener. Midt i det grå står...

LNK om ny opplæringslov: – Stortinget må sikra meir nynorsk i skulen

Nynorskkommunane (LNK) er glad for at regjeringa vil lovfesta at skulen skal ha skriveprogram som støttar nynorsk, men meiner lova må oppdaterast for å...

Mållaget: – Ny opplæringslov forsterkar den digitale læremiddelkrisa for nynorskelevane

– Situasjonen i nynorskklasseromma er alvorleg. Det sit over 73 000 nynorskelevar ved pultane sine og må bruke digitale læringsressursar på feil språk, seier...