Heim Nyhende Grøn medvind i distrikta

Grøn medvind i distrikta

Miljøpartiet Dei Grøne står på terskelen til eit landsgjennombrot og stiller lister i nær halvparten av kommunane under valet til hausten.

 

Mykje har skjedd med det tradisjonelle «bypartiet» sidan kommune- og fylkestingsvalet for fire år sidan. Partiet er ikkje lenger berre eit urbant parti for miljømedvitne byfolk, men engasjerer over heile landet.

Ved det komande kommune- og fylkestingsvalet stiller Miljøpartiet Dei Grøne lister i 201 kommunar. Til samanlikning stilte dei liste i 55 kommunar for fire år sidan.

– At me no stiller til val i nær fire gonger så mange kommunar som i 2011, er eit resultat av systematisk og målretta arbeid, seier partisekretær Lars Gaupset i Miljøpartiet Dei Grøne.

– Rett etter stortingsvalet i 2013 sette me oss som mål at me skulle stilla tre gonger så mange lister i neste lokalval. Og det målet har me nådd, fortel partisekretæren.

LES OGSÅ: Regjeringa opprettar oljevern-sekretariat

– Har gjort ein stor jobb
Professor i statsvitskap Bernt Aardal ved Universitetet i Oslo har følgd norske val i ei årrekkje, og er litt overraska over kor mange kommunar som har MDG-lister i det komande valet.

– Det er interessant at Miljøpartiet Dei Grøne har klart å stilla liste i så mange fleire kommunar enn for fire år sidan. Éin ting er at me har høyrt om MDG ei stund og at det har gått bra på meiningsmålingane. Det har gjort at partiet har fått draghjelp, men det er jo ein stor jobb å etablera lokallag og stilla lister i så mange kommunar, seier Aardal.

– Berre det at dei har så mange lister vil nok bidra til at dei gjer eit godt val, legg valforskaren til.

Han understrekar at det å stilla lister breitt under kommuneval er ein viktig og strategisk måte å byggja parti på.

– Dei lokale politikarane skaffar seg tillit og viser at dei kan samarbeida, som igjen skapar oppslutnad nasjonalt. Det var denne vegen Framstegspartiet gjekk i si tid, dei jobba heilt bevisst på lokalt plan, seier Aardal.

LES OGSÅ: Shit, dette kjem til å skje

Lister i små kommunar
Statistikken Nynorsk pressekontor har laga, syner at førtifem av kommunane der MDG no stiller liste, er såkalla småkommunar, med færre enn 5.000 innbyggjarar. I førti av desse kommunane var det ikkje MDG-liste for fire år sidan.

Aardal er imponert over dette, men ikkje overraska over at bypartiet no blir eit landsparti. Miljøsaka er langt ifrå ei bysak.

– Det er mange lokale miljøspørsmål som har vore mykje oppe i debatten den siste tida, der Miljøpartiet kan henta mykje oppslutnad lokalt. Det er alt frå spørsmål om vindmøller til gruvedrift, som til dømes avfallsdeponiet i Førdefjorden, seier Aardal.

Partisekretæren fortel at MDG har brukt mykje ressursar på å greia å stilla lister i mange og små kommunar.

– MDG har jo hatt rykte på seg for å vera eit byparti, men det ville vera feigt å satsa berre der me er sterkast. Me er eit parti med ambisjonar som ynskjer å nå langt breiare enn berre i dei store byane. Mange av dei viktigaste sakene våre er dessutan distriktssaker, som jordvern og berekraftig havbruk. Det er viktig å ha oppslutnad lokalt for å få gjennomslag for det, seier Gaupset

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Nynorsk rettskriving

Færre elevar har nynorsk som hovudmål

No har ein av ni elevar nynorsk som opplæringsmålform. Leiar ved Nynorsksenteret er ikkje overraska, men ser det òg i samanheng. 11,4 prosent av norske...

Nynorskkommunane støttar økonomisk likestilling for Det Norske Teatret

Styret i Nynorskkommunane – LNK stiller seg bak Tett gapet – aksjonen for å auka tilskotet til Det Norske Teatret. Nynorskteateret i hovudstaden manglar 30...
Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...