Heim Nyhende Grunngjeving for LNK-pris til Sogndal Fotball

Grunngjeving for LNK-pris til Sogndal Fotball

Sogndal er ein askeladd, ja, kanskje sjølve Askeladden med stor A i norsk fotball. Frå cupfinalen i 1976 og til eliteserien i dag, 35 år seinare, har det gode laget frå den vesle bygdebyen blanda seg inn i det gode selskap, til glede for mange, og til litt ergrelse for nokre få, særleg trenarar i Vålerenga og Ålesund med fleire.

Det er viktig at nokon, gjennom systematisk arbeid og vekt på kompetansebygging og profesjonell drift, kan syna at ”smått kan vera godt” også i fotball. Sogndal fotball har bygd på ein idrettsfilosofi som legg vekt på systematikk, utvikling av eigne krefter og dugnad kopla med profesjonalitet. Det er imponerande å sjå dei anlegga som i dag er i full drift rundt Fosshaugane stadion: Særleg vil eg understreka det banebrytande samarbeidet som er utvikla mellom Sogndal fotball og Høgskulen i Sogn og Fjordane, både når det gjeld anlegg og idrettsutdanning. Det er ikkje tilfeldig at Høgskulen i dag har den største idrettsutdanninga i landet utanom Idrettshøgskulen.

I dette bildet av ein sjølvstendig og profesjonell idrettsorganisasjon høyrer og nynorsken heime. SIL har heile tida, som ein heilt sjølvsagd del av profilen, brukt nynorsk. Det gjeld i administrasjonen, i eksterne annonsar og meldingar og på nettsidene sine. Det at de brukar nynorsk naturleg i ei verd som er så dominert av bokmål, er viktig for holdningane til dette språket, både i lokalmiljøet og nasjonalt. Nynorsk blir ikkje sidrompa når det er på ei fotballside det står om ”Siger på vindfulle La Manga” eller ”heimetrøye”. Særleg når Tone Damli Åberge er med og reklamerer for trøya.

Nynorsk er og ein del av den overordna strategien. Som dagleg leiar seier det:

” Vår kommersielleoppgåve forutan å spele fotball er å “selje” Sogn og Fjordane og nærings- og kulturlivet i fylket. Å ikkje nytte nynorsk ville bygd ned produktet og tilliten i den jobben me gjer. Nynorsk er vårt viktigaste våpen i kampen om å skape ein identitet.”

Dette er profesjonell tenking, og det gagnar nynorsken på alle måtar.

Eg vil då be Egil B Mundal komma fram og ta mot Landssamanslutninga for nynorskkommunar sin pris for god målbruk i det offentlege rommet.

 

NYNORSK INSPIRASJON

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

MEST LESE

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Nynorskhuset: Det nye, nynorske fyrtårnet

Denne helga opnar Nynorskhuset i Førde. Målet er rett og slett å bli eit nasjonalt kraftsentrum for språk og kultur. – Sogn og Fjordane er...

Nynorskbrukarar flest kjenner seg aksepterte og stolte – men 1 av 6 har fått negative tilbakemeldingar det siste året

Over 16 prosent av nynorskbrukarane har fått negative tilbakemeldingar for språkbruken sin det siste året. To tredjedelar av nynorskbrukarane er heilt einige i at dei...

Slutten for Ålesund som nynorskkommune: – Frykteleg synd

Ålesund har vore den største nynorskkommunen i landet sidan 2019. No vil det nyvalde fleirtalet i kommunestyret at kommunen skal bli språknøytral. Det skriv NRK...