Heim Nyhende Har laga nasjonal strategi for privatarkiv

Har laga nasjonal strategi for privatarkiv

Ein eigen privatarkivstrategi frå Riksantikvaren skal sikre at arkivmateriale frå privat sektor blir vareteke i større grad enn i dag.

 

Ifølgje Arkivverket skjer det i dag unntaksvis at historiske arkiv oppretta i privat sektor, som organisasjonar, verksemder, institusjonar og enkeltpersonar, blir bevart. Fylkesarkivsjef i Sogn og Fjordane fylkeskommune Arnt Ola Fidjestøl er ein av dei som har bidrege til den nye strategien.

– For meg er det viktigaste at det faktisk no ligg føre ein overordna nasjonal strategi, og at ikkje det tilfeldige er bestemmande for korleis Noreg som samfunn blir dokumentert. Ein får aldri ein heilskapleg samfunnsdokumentasjon, dersom for eksempel økonomi og lokalt initiativ og lokale interesser aleine skal vere bestemmande for kva som blir teke vare på, seier Fidjestøl, og viser til at den nasjonale strategien skal samordne, supplere og stimulere det arbeidet som blir gjort lokalt og regionalt.

I samarbeid med fylkeskommunane har staten utnemnt fylkeskoordinerande institusjonar for privatarkiv-arbeidet, men det er Riksarkivaren som har det overordna ansvaret. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Nynorsk teaterjubel i raudgrøn budsjettsemje

– Alle som er glade i nynorsk scenekunst, kan sende ein varm tanke og ei hjarteleg takk til Audun Lysbakken og SV. Det seier leiar...

Ny lærebok vil vise at nynorskopplæring er moderne

Lærarstudentar og norsklærarar som strevar med nynorsk får gjennom ei ny bok høve til å styrkje nynorskkompetansen sin. – Boka er sett saman av ulike...

Vel nynorsk for barnet ditt!

Er du ein av dei mange tusen føresette som veit at dette er siste året i barnehage, og neste haust er det skulestart? Kanskje...

Det nynorske næringslivet foreinar kreftene

Den nye medlemsorganisasjonen Nynorsk bedriftsforum skal vere eit landsdekkande nettverk av og for nynorskbedrifter. Målet er å betre dei språklege arbeidsvilkåra for nynorskbedriftene, slik...