Heim Nyhende Har laga nasjonal strategi for privatarkiv

Har laga nasjonal strategi for privatarkiv

Ein eigen privatarkivstrategi frå Riksantikvaren skal sikre at arkivmateriale frå privat sektor blir vareteke i større grad enn i dag.

 

Ifølgje Arkivverket skjer det i dag unntaksvis at historiske arkiv oppretta i privat sektor, som organisasjonar, verksemder, institusjonar og enkeltpersonar, blir bevart. Fylkesarkivsjef i Sogn og Fjordane fylkeskommune Arnt Ola Fidjestøl er ein av dei som har bidrege til den nye strategien.

– For meg er det viktigaste at det faktisk no ligg føre ein overordna nasjonal strategi, og at ikkje det tilfeldige er bestemmande for korleis Noreg som samfunn blir dokumentert. Ein får aldri ein heilskapleg samfunnsdokumentasjon, dersom for eksempel økonomi og lokalt initiativ og lokale interesser aleine skal vere bestemmande for kva som blir teke vare på, seier Fidjestøl, og viser til at den nasjonale strategien skal samordne, supplere og stimulere det arbeidet som blir gjort lokalt og regionalt.

I samarbeid med fylkeskommunane har staten utnemnt fylkeskoordinerande institusjonar for privatarkiv-arbeidet, men det er Riksarkivaren som har det overordna ansvaret. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...