Heim Nyhende Har laga nasjonal strategi for privatarkiv

Har laga nasjonal strategi for privatarkiv

Ein eigen privatarkivstrategi frå Riksantikvaren skal sikre at arkivmateriale frå privat sektor blir vareteke i større grad enn i dag.

 

Ifølgje Arkivverket skjer det i dag unntaksvis at historiske arkiv oppretta i privat sektor, som organisasjonar, verksemder, institusjonar og enkeltpersonar, blir bevart. Fylkesarkivsjef i Sogn og Fjordane fylkeskommune Arnt Ola Fidjestøl er ein av dei som har bidrege til den nye strategien.

– For meg er det viktigaste at det faktisk no ligg føre ein overordna nasjonal strategi, og at ikkje det tilfeldige er bestemmande for korleis Noreg som samfunn blir dokumentert. Ein får aldri ein heilskapleg samfunnsdokumentasjon, dersom for eksempel økonomi og lokalt initiativ og lokale interesser aleine skal vere bestemmande for kva som blir teke vare på, seier Fidjestøl, og viser til at den nasjonale strategien skal samordne, supplere og stimulere det arbeidet som blir gjort lokalt og regionalt.

I samarbeid med fylkeskommunane har staten utnemnt fylkeskoordinerande institusjonar for privatarkiv-arbeidet, men det er Riksarkivaren som har det overordna ansvaret. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Den nye opplæringslova er ikkje god nok for nynorskelevane

Fredag 24. mars 2023 la Tonje Brenna fram forslag til ny opplæringslov. Norsk Målungdom synest det er fleire gode framlegg for nynorskelevane, men at...

Målblome til ålesundordførar Eva Vinje Aurdal

– Norske kommunar er viktige språkaktørar, og mellom 356 nyansar av kommunegrått har språket vårt både bøller og bestevener. Midt i det grå står...

LNK om ny opplæringslov: – Stortinget må sikra meir nynorsk i skulen

Nynorskkommunane (LNK) er glad for at regjeringa vil lovfesta at skulen skal ha skriveprogram som støttar nynorsk, men meiner lova må oppdaterast for å...

Mållaget: – Ny opplæringslov forsterkar den digitale læremiddelkrisa for nynorskelevane

– Situasjonen i nynorskklasseromma er alvorleg. Det sit over 73 000 nynorskelevar ved pultane sine og må bruke digitale læringsressursar på feil språk, seier...