Heim Nyhende Heidra for nynorsk barne-tv

Heidra for nynorsk barne-tv

 

 

Eva Westvik får Sogn og Fjordane Mållag sin målpris for seriane Her er eg og Klart eg kan som blir vist på barne-tv på NRK Super.

 

Prisen vart delt ut av lokallagsleiar Aud Lunde på Sogn og Fjordane Mållag sitt årsmøte.

– Du får prisen fordi du er med å skape gode språklege førebilete for ungane i Sogn og Fjordane og heile landet, sa Lunde.

Sjølv er prisvinnaren stolt over å bli lagt merke til og meiner det er viktig for sjølvkjensla til borna at kvardagen og språket deira blir vist fram på barne-tv. Westvik er busett i Måløy og tilsett i NRK. Ho har dei siste åra arbeidd på heiltid med å lage eigenutvikla nynorsk barnetv i NRK Super. Ho har laga 39 episodar av serien Her er eg, og er no i gang med oppfølgjaren Klart eg kan. Programma handlar om born frå nynorskområde og deira liv, seriane er også selde til ei rekkje andre land, kjem det fram i ei pressemelding.

– Eva Westvik har brote isen og vist at barnetv med god kvalitet kan lagast utanfor Oslo, også på nynorsk, seier leiar i Noregs Mållag, Håvard Øvregård om prisvinnaren.

– Born i Noreg bør møte både nynorsk og bokmål i eigen kvardag så tidleg som mogleg. Då er Klart eg kan – serien viktig for språkleg sjølvtillit og sjølvkjensle til born i nynorskområde, slår Øvregård fast.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Kan nokon snart skru av internett?

Internett har tatt kontroll over norske klasserom. Vi må endre den digitale skulekvardagen. Internett har kome for å bli. Det opnar verda og både spreier...

Høgre vil svekkje nynorsken for å styrkje ungdomsskulen

– Ungdomsskulereforma til Høgre er eit dårleg skjult åtak på nynorsken, seier leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge. Høgre vil fjerne karakteren i skriftleg...

Jorid Lekve Eide blir ny arenaleiar ved Haugesenteret

Jorid Lekve Eide er tilsett som ny arenaleiar ved Haugesenteret i Ulvik. Ho tek over etter Geir Netland som etter 10 år i stillinga...

Aina Basso er årets festivalforfattar på Falturiltu

Aina Basso har turnert landet rundt med spennande formidlingar og til hausten vil Falturiltu løfta fram heile forfattarskapen hennar under årets tema: FAKTISK og...