Heim Nyhende Heidra for nynorsk barne-tv

Heidra for nynorsk barne-tv

 

 

Eva Westvik får Sogn og Fjordane Mållag sin målpris for seriane Her er eg og Klart eg kan som blir vist på barne-tv på NRK Super.

 

Prisen vart delt ut av lokallagsleiar Aud Lunde på Sogn og Fjordane Mållag sitt årsmøte.

– Du får prisen fordi du er med å skape gode språklege førebilete for ungane i Sogn og Fjordane og heile landet, sa Lunde.

Sjølv er prisvinnaren stolt over å bli lagt merke til og meiner det er viktig for sjølvkjensla til borna at kvardagen og språket deira blir vist fram på barne-tv. Westvik er busett i Måløy og tilsett i NRK. Ho har dei siste åra arbeidd på heiltid med å lage eigenutvikla nynorsk barnetv i NRK Super. Ho har laga 39 episodar av serien Her er eg, og er no i gang med oppfølgjaren Klart eg kan. Programma handlar om born frå nynorskområde og deira liv, seriane er også selde til ei rekkje andre land, kjem det fram i ei pressemelding.

– Eva Westvik har brote isen og vist at barnetv med god kvalitet kan lagast utanfor Oslo, også på nynorsk, seier leiar i Noregs Mållag, Håvard Øvregård om prisvinnaren.

– Born i Noreg bør møte både nynorsk og bokmål i eigen kvardag så tidleg som mogleg. Då er Klart eg kan – serien viktig for språkleg sjølvtillit og sjølvkjensle til born i nynorskområde, slår Øvregård fast.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...

Forlaget lagar tre dagars Fosse-fest

Jon Fosses forlag inviterer til folkefest i Oslo – medan hovudpersonen er i Sverige for å få Nobelprisen i litteratur. Den gratis Fosse-festen finn stad...

300.000 til Nobel-markering for Jon Fosse

Jon Fosse får overrekt litteraturprisen i konserthuset i Stockholm på Nobel-dagen 10. desember. Same helg er det lagt opp til ei markering i Bergen,...